Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Oxterweb  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
Ovi Language
Murray Hunter: Essential Oils: Art, Agriculture, Science, Industry and Entrepreneurship
Stop violence against women
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
Stop human trafficking
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
The need of a Euro paper-currency The need of a Euro paper-currency
by Apopseis.gr
2013-04-15 05:40:58
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

Επιβεβλημένη πλέον η έκδοση χαρτονομίσματος ενός ευρώ

του Γιώργου Κοντογιάννη.

Το γεγονός ότι η Σύνοδος των αρχηγών και πρωθυπουργών κρατών της ΕΕ αποφάσισε, επιτέλους να ασχοληθεί με το μείζον πρόβλημα που απασχολεί τους λαούς της Ευρώπης, με το πρόβλημα της ανεργίας, είναι παρήγορο.

Είναι ανάγκη οι κυβερνήσεις να συντονισθούν και να αναλάβουν δράσεις για να περιορισθεί η ανεργία που πλήττει ήδη το 30% των Ελλήνων και λαμβάνει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

apopseis01_01

Πρόκειται για μια ασθένεια που έχει ξεκινήσει από τον Νότο της Ευρώπης και εξαπλώνεται με γοργά βήματα και στις υπόλοιπες χώρες. Και όσο ο Νότος μαστίζεται από οικονομική κρίση, τόσο ο κίνδυνος της ανεργίας μέσω επέκτασης της κρίσης θα μεγαλώνει. Γιατί όταν η καταναλωτική κοινωνία του Νότου δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράζει βιομηχανικά προϊόντα του Βορρά, τότε είναι σίγουρο ότι η κρίση και η ανεργία θα επεκταθoούν. Και όσο η ανεργία γιγαντώνεται τόσο και ο κίνδυνος για κοινωνική αναταραχή θα μεγεθύνεται, ενδεχόμενο που επισήμανε, ως φόβο, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και βαθύς γνώστης της ευρωπαϊκής πραγματικότητας κ. Γιούνκερ.

Είναι βέβαιο ότι οι γενικόλογες διαπιστώσεις των ηγετών στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής πρέπει να μετουσιωθούν σε πολιτικές που θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τους ένα βασικό στοιχείο, ότι τα κοινωνικά δεδομένα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, έχουν αλλάξει. Και με αυτήν την παραδοχή να κινηθούν και να λάβουν μέτρα που όχι μόνο θα ανακουφίζουν τους ανέργους αλλά θα δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής επανένταξής τους.

Μέχρι σήμερα, οι ευρωπαίοι ηγέτες κινούνται με τη λογική της ευημερίας που ίσχυε πριν από μερικά χρόνια. Πρέπει να αντιληφθούν ότι οι εποχές των παχέων αγελάδων πέρασαν, ίσως ανεπιστρεπτί. Και το πρώτο που θα έπρεπε να κάνουν είναι να προσαρμόσουν το ευρωπαϊκό νόμισμα στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα δημιουργήθηκε σε περιόδους ευημερίας. Και τούτο φαίνεται στην αποτύπωση του νομίσματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα υπάρχουν χώρες της ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, όπου ο εργαζόμενος λαμβάνοντας τον βασικό μισθό, παίρνει στα χέρια του ένα χαρτονόμισμα ως αμοιβή. Και σε ορισμένες περιπτώσεις δυστυχώς, δίνει και… ρέστα!!!

Το ζήτημα μπορεί να πει κάποιος δεν είναι ουσιαστικό. Ίσως να μην είναι τόσο ουσιαστικό αλλά είναι τόσο βαθιά ψυχολογικό που από μόνο του δημιουργεί κλίμα το οποίο επηρεάζει ουσιαστικά – και φυσικά αρνητικά- την οικονομία. Αν το δούμε δε αντιστρόφως, είναι πιο εύκολο να καταλάβει κανείς πόσο θετικά θα επηρεαστεί το οικονομικό κλίμα εάν η ΕΕ αποφασίσει να εκδώσει χαρτονόμισμα ίσο με τη μονάδα του ευρώ.

Η κίνηση αυτή θα είναι καθοριστική στην αναγνώριση της αξίας του χρήματος αλλά και στην προσπάθεια για μείωση των τιμών.

Το χρήμα, σε μια οικονομία σε κρίση, θέλει μικρής αξίας νομισματικές μονάδες. Και για ψυχολογικούς καθαρά λόγους η κυκλοφορία χαρτονομίσματος αξίας ενός ευρώ θα είχε θετικά αποτελέσματα στην αγορά. Ποιος ξεχνά ότι επί δραχμής έδινες φιλοδώρημα 100 δραχμών και σε ευχαριστούσαν και τώρα δίνεις φιλοδώρημα 50 λεπτών που ισοδυναμεί με 170 δραχμές και κινδυνεύεις να σε βρίσουν. Και τούτο γιατί και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο αξία έχει το χάρτινο χρήμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, αυτή των ΗΠΑ, διαθέτει χαρτονομίσματα του ενός και των δύο δολλαρίων.

Δεν πρόκειται για κάποια νέα πρόταση. Πριν μερικά χρόνια όταν η Ελλάδα εισερχόταν στην κρίση, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Σιούφας είχε υποβάλει επισήμως την συγκεκριμένη πρόταση στην ΕΕ, απηχώντας την άποψη πολλών εκπροσώπων της αγοράς. Τότε όμως η Ευρώπη που ακόμη ζούσε στα σύννεφα της ευημερίας, απέρριψε μετ’ επαίνων την πρόταση. Μήπως, όμως, οι νέες συνθήκες, επιβάλλουν την επανεξέταση της πρότασης;

****************************************************************************

Giorgos Kontogiannis, A journalist by profession, a parliamentarian by honour and faith. With long history in the Greek political life since mid 1970s and member of the Greek parliament for the last decade. 

****************************************************************************

From the Greek magazine apopseis

 


         
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(3)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

Leah Sellers2013-04-15 16:35:18
Dear Thanos, I love the look and sound of the Greek language, but have not learned to read it. However, putting my laziness regarding your beautiful language aside, it must be very difficult to lug around heavy bags of metal coins all day. Just imagine what a difficult bulging problem that leaves the fashion industries having to work around.


Eleana2013-04-16 03:32:30
Poly kala, efharisto poly.


Eleana2013-04-16 03:45:33
Translation. I hope it is accurate.

The fact that the Assembly of Heads of State and Prime Ministers of the EU decided to finally deal with the major problems the peoples of Europe, the problem of unemployment, it is comforting.
 
It is necessary for governments to coordinate and take action to reduce youth unemployment is already 30% of Greeks and now receives alarming proportions across Europe.
 


It is a disease that is launched from the south of Europe and is spreading rapidly steps and in other countries. And while the South has been plagued by financial crisis, the unemployment risk by extending the crisis grows. Because when the consumer society of the South does not have the opportunity to purchase industrial products in the north, then it is certain that the crisis and unemployment will epektathooun. And while unemployment is so gigantic and the risk of social unrest magnified possibility identified as fear, Luxembourg Prime Minister and connoisseur of European reality Juncker.
 
It is certain that the generic findings of the leaders in last Summit must be translated into policies that take into account the essential, that social data in Europe and particularly in the Eurozone, have changed. And with that assumption to move and take steps that will not only relieve the unemployed but will create conditions of social reintegration.
 
So far, European leaders are moving to the logic of prosperity that was a few years ago. Should realize that the seasons of thick cow passed, perhaps irreversibly. And the first thing they should do is to adapt the European currency to the new economic and social conditions.
 
The European common currency was created in times of prosperity. And this seems to fix the currency. It is telling that there are countries in the eurozone, such as Greece, where the employee taking the basic salary, gets hold of a dollar bill as a fee. And in some cases, unfortunately, gives ... change!
 
The question one may say is not essential. Perhaps it is not so essential but it is so deeply psychological in itself creates an atmosphere which substantially affects - and of course negative-economy. If one looks at conversely, it is easier to see how positively it affected the economic climate if the EU decides to issue paper money equal to the unit of the euro.
 
The move will be crucial in identifying the value of money and the effort to reduce prices.
 
The money in an economy in crisis, want low value currency. And for purely psychological reasons circulation banknotes worth one euro would have positive effects on the market. Who forgets that at drachma tip you give 100 drachmas and in thanking and now give a bonus 50 minutes is equivalent to 170 drachmas and risk insults. And this because in Greece and around the world has value paper money. It is no coincidence that the world's largest economy, the U.S., has notes of one or two dollars.
 
This is not a new proposal. A few years ago when Greece entered that crisis, the former chairman of the House Dimitris Sioufas had formally submit the specific proposal in the EU, echoing the view of many market representatives. But then Europe who still lived in the clouds prosperity, dismissed with honors proposal. But could the new conditions, requiring the review of the proposal?


© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi