Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Visit Ovi bookshop - Free eBooks  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Stop human trafficking
Ovi Language
Books by Avgi Meleti
Stop violence against women
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
Stop human trafficking
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
Voi herran tahden
by Matti Ripatti
2007-03-03 10:57:26
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon
Postiluukusta kolahti sanomalehti, nelisivuinen tabloidi nimeltä Kristus-Sanomat, jota julkaisee Lasarus-veljet -niminen uskonnollinen yhteisö. Kun pahana tapana on vähintäänkin vilkaista kaikkea painettua sanaa, joka silmien eteen tarjoutuu, lukaisin painotuotteen. Ei ehkä olisi pitänyt.

www.ydinlehti.fiLehden etusivulla kerrottiin, kuinka kristinusko saapui Suomeen jo vuoden 50 tienoilla eli yli tuhat vuotta aikaisemmin kuin historiankirjoitus väittää. Takasivun otsikko puolestaan julisti, että kristinusko ja kristinuskonto ovat kaksi eri asiaa. Jälkimmäisessä väitteessä epäuskoinen maallikkokin havaitsee jonkin mahdollisen järjenhivenen, mutta ensimmäistä ainakin allekirjoittaneen on vaikeampi hyväksyä. Sanomien muukin sisältö oli suoraselkäisen uskonvarmaa julistusta.

Kristus-Sanomat on tietysti kaukana median marginaalissa, mutta pohjimmiltaan kaikessa tunnustuksellis-julistuksellisessa uskonnollisessa viestinnässä muhivat aivan samat irrationaalisuuden ongelmat – uskohan ei tosiasioita kaipaa eikä liene asiaa, jota ei uskonnolla voitaisi perustella. Ja siksi tietää vaikeuksia kaikille, niin uskoville kuin ateisteillekin, jos ja kenties kun uskonnon maallinen voima maailmassa kasvaa.

Niin julmalta kuin se kenties kuulostaakin, tässä uskontojen mahdollisen nousun tilanteessa riippumattoman median pitäisi hillitä tuota nousua tai ohjata sitä vaarattomiin uomiin.

Onhan ilmeistä, että sivilisaatioiden aiemmissa kehitysvaiheissa yhteiskunnallista vakautta luoneet uskonnot ovat nykyisessä maailmassa enemmänkin tuota vakautta horjuttavia voimia. Sosiaalisena ilmiönä, käytännön elämässä uskovaisuus on aina lahkolaisuutta, jonka sisäisen yhteenkuuluvuuden välttämättömänä vastinparina on erottautuminen muista. Vaikka lahkon sisäiset sosiaaliset siteet vahvistuvat uskonnon otteen voimistuessa, koko yhteiskunnan sisäiset yhteydet ja sidokset eri ryhmien välillä heikkenevät.

Erottautumisen tekee vaaralliseksi ennen muuta se, että maailmamme valtauskonnot ovat yksijumalaisia lähetysuskontoja. Vaikkapa muinaisen Babylonian hartaatkin uskovaiset arvattavasti kykenivät tasavertaisempiin kontakteihin toisuskoisten kanssa kuin nykyiset monoteistit.

Paavi voi sanoa imaamille, että kyllä, kyllä, pohjimmiltaan arvomme ovat samat, mutta kyllä meillä kuitenkin on oikeampi käsitys asioista, ja imaami mutisee vastaukseksi aivan samoin. Todellinen tasavertaisuus eri uskontojen kannattajien välillä on mahdollista vain omaan uskoonsa välinpitämättömästi asennoituvien parissa.

Hyvän sanoman levittäminen, oli sen takuumiehenä sitten Kristus, Muhammed, Guru Nanak tai kuka hyvänsä, ei voi olla sanan varsinaisessa merkityksessä tiedonvälitystä. Vaikka uskonto ja sen muovaamat käsitykset todellisuudesta sinänsä tietysti ovat tosiasioita ja sikäli kelpo aiheita medialle, todellisuutta ja uskonnollisia käsityksiä ei tulisi sekoittaa toisiinsa.

Tässä mielessä uskonnolliseksi käsitykseksi voi kutsua myös nationalistista historiantulkintaa, jossa toden totta ollaan tekemisissä henkimaailman asioiden kanssa. Valitettavasti tämäntyyppisillä emotionaalisesti vetoavilla fiktioilla on illusorisuudestaan huolimatta taipumus tuottaa traagisia tosimaailman tekoja, median ansiokkaalla avustuksella. Ajatellaan nyt vaikka Balkania tai Ruandaa tai Irakia.

Riippumattomalle medialle uskonto itsessään on ongelma, jonka asianmukainen hoito oikeastaan vaatisi itse kultakin historian, filosofian, uskontotieteen ja antropologian opintoja edes vähimmäismäärän.

Todellisuushan on totta vieköön monimutkainen paikka, eikä luonnon- ja ihmistieteiden hahmottelema kuva siitä ole likimainkaan täydellinen. Tästä epätäydellisyydestä ei kuitenkaan seuraa mitään etua kilpaileville maailmanselitysyrityksille: evoluutioteorian puutteet eivät ole todisteita älykkään suunnittelun puolesta, esimerkiksi. Niin sanotusti tieteellinen maailmankuva on kuitenkin toistaiseksi osuvin selitys maailmallemme. Ennen pitkää selitys vaihtuu, kuten se on tehnyt tähänkin asti, mutta sopii toivoa, ettei akanvirta vie irrationaaliseen.

Sen virran suunnasta mediallakin on vastuunsa.

Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(0)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi