Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Philosophy Books  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Stop human trafficking
Ovi Language
Michael R. Czinkota: As I See It...
WordsPlease - Inspiring the young to learn
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
Stop human trafficking
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
To be continued...
by Gordana Mudri
2016-03-25 11:34:35
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

Long passed since that midnight. In this dark room, only the screen is flashing in its monotonous glow, and soft sounds are vibrating through the air. At night, all these sounds are somehow more intense. Different. As if the walls are breathing and living, their own life; filled with mysterious visitors. I can imagine them; scratching the walls, trying to get into my fake security cocoon. Like ghosts from all over the world. As witnesses of this madness that doesn't stop. Passengers through time and space, gathered in the dark, outside my walls. And every night it is the same. Loneliness is my only companion. So silent and unobtrusive. So cruel. Like a dark rough sea. And I'm swimming knowing that I will not find a shore. Slow dying. The night after the day that was full of horror.

go02_400Like some kind of a contemporary disaster movie, full of ruins, smoke and mass death. But there is no hero, there is no special star character who saves the world or unites all the nations to fight the widespread destruction. There is no happy ending with promises like - we will rebuild everything. There is no - The End. Everything looks like a dark series with unavoidable - To be continued…

Wars, dead eyes caught in fishing nets, babies born in the mud, walls, wires, the warehouses of human souls, suicide bombers, fools full of hatred. And the Earth is still rotating, rolling days on this defined path in the vastness of the universe, turning today in yesterday, in history, in oblivion... 

Life goes on. With those who are still living, and without those who are deleted in the streets of distant and unknown cities, converted into numbers and statistics. Someone's fathers, mothers, children, friends and lovers… History that repeats itself. People who forget. People forgotten.

And the death, in a victorious dance in the fields of human stupidity, on the road to extinction and destruction.

A new day is coming, a new episode, another scenario, another director. And the audience in the dark cinema of life, wide-eyed, breathless, numb in their seats... Wrapped in deception, they are waiting for the lights.

But this is not a show. There is no popcorn and Cola. This is the movie of life and we are all players in supporting roles, people who walk through the frames, the mass that completes the scenario. We, hidden in cocoons while ghosts howl outside our walls. We, numb in front of our screens, unaware that every night lasts longer. Unaware that maybe tomorrow, we will walk dead eyes, gathered in an eternal night, and we will scratch the walls of those who are still alive.

We and they. Without an Oscar for the role. Equal in the death. Forgotten.

 ********************************************

Nastavit će se...

Ponoć  je odavno prošla. U polutami sobe samo ekran treperi  jednoličnim sjajem, a tihi šumovi titraju zrakom. Noću su svi ti zvukovi nekako intenzivniji, drugačiji, kao da zidovi dišu i žive nekim vlastitim životom, ispunjeni tajanstvenim posjetiteljima. Mogu ih zamisliti kako grebu zidove, pokušavajući ući u ovu moju čahuru prividne sigurnosti. Kao aveti sa svih strana svijeta. Kao svjedoci ludila koje ne prestaje. Putnici kroz vrijeme i prostor, nagomilani u mraku izvan mojih zidova. I svaka je noć ista. Samoća je jedini kompanjon. Tiha je i nenametljiva. Okrutna. Kao mračno uzburkano more kroz koje plivam, a znam da neću pronaći obalu. Lagano umiranje. Noć nakon dana prepunog novog užasa.

go01_400Kao neki novi film katastrofe prepun ruševina, dima i masovnog umiranja. Ali nema heroja, onog posebnog glavnog lika koji spašava svijet ili ga ujedinjuje u borbi protiv sveopćeg uništenja. Nema sretnog kraja s nezaobilaznom izjavom – Izgradit ćemo sve ponovo. Nema – The End. Sve nalikuje na mračnu seriju i ono nezaobilazno – Nastavit će se...

Ratovi, mrtve oči ulovljene u ribarskim mrežama, bebe rođene u blatu, zidovi, žice, skladišta ljudskih duša, bombaši samoubojice, bezumnici ispunjeni mržnjom. A Zemlja se i dalje okreće, valjajući dane u svojoj zacrtanoj putanji u beskraju svemira, pretvarajući danas u jučer, u povijest, u zaborav…

Život ide dalje. S onima koji još uvijek žive i bez onih izbrisanih na ulicama dalekih i nepoznatih gradova, pretvorenih u brojeve i statistike. Nečiji očevi, majke, djeca, prijatelji i ljubavnici… Povijest koja se ponavlja. Ljudi koji zaboravljaju. Ljudi koji su zaboravljeni.

I smrt koja pleše svoj pobjednički ples na poljima ljudske gluposti, na putu izumiranja i uništenja.

Novi dan se rađa, nova epizoda, drugi scenario, drugi režiser. I publika u mračnim dvoranama života, širom otvorenih očiju i bez daha, ukočena u sjedalima… Umotana u obmanu u čekanju da se upale svjetla.

Ali ovo nije predstava. Nema kokica i coca-cole. Ovo je film života i mi smo igrači u sporednim ulogama, lica koja šetaju kroz kadrove, masa koja upotpunjava scenario. Mi, sakriveni u čahurama dok duhovi urlaju izvan naših zidova. Mi, obamrli, zagledani u svjetlucave ekrane, nesvjesni da noć traje sve dulje. Nesvjesni da možda već sutra i mi ćemo hodati ugaslih očiju, grebući tuđe zidove, okupljeni u vječnoj noći.          

Mi i oni. Bez Oscara za uloge. Jednaki u smrti. Zaboravljeni.

 


    
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(1)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

Emanuel Paparella2016-03-25 14:09:54
A sad movie indeed wherein people are forgotten and remain victims of the globalization of indifference to others... shut in their own homes afraid to step out of their closed hearts and indifferent to a proclaimed jubilee year of mercy, forgiveness, and hope.


© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi