Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Resource for Foreigners in Finland  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Ovi Greece
Ovi Language
Ovi on Facebook
The Breast Cancer Site
Murray Hunter: Opportunity, Strategy and Entrepreneurship
International Red Cross and Red Crescent Movement
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
Blackshirts? No thanks!
by Gordana Mudri
2015-10-14 09:56:29
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

I don't think there is a nation in the world that haven’t face radicalism. No matter if it is left or right radicalism. It simmers beneath the surface, waiting as a demon from another dimension, for the portal to open.

And when that will be? Well, usually when most of the people are unsatisfied and insecure; when daily life becomes too hard and hopeless and everybody yearns for change. Any kind of change. Because, everything is better than the current situation. And someone must be blamed and be responsible for our misery.

While the radical left- wing promises utopian prosperity, blaming capitalism and the money for all evil on the Earth, radical right-wing offers bans and returning to the darkness of the Middle Age; blaming the lack of traditional values and modern style of life for all the evil upon Earth.

craot01_400And all that happens covered under the "national identity" mask to make sure that we are not to lose ourselves. But when you overreact with this "national protection" you are stepping into nationalism and fascism. And that, my dear fellows, is not a society that should exist.

These days, we are witnessing the ominous blackout. Blackshirts rise again. They are not returning us to the Middle Age exactly, but they remind us of a very dark period in early twenties from the last century. Italian guys in black shirts brought one of the most shameful periods in history, which continued by the raising of the SS troops in Germany and …we all know how that ended.

We all might point that a black shirt can make a nice fashion accessory (the same with a little black dress for women, although I can't remember any negative connotation associated with a black dress) but the symbolism is obvious on those gatherings and has nothing in common with any kind of fashion. Except with a "fascistic fashion" that spreads lately from south to north.

Not so long ago, one art Exhibition was shut because of the Falun Gong symbol, an Indian symbol of good luck, converted at the time of the birth of fascism in the terrifying fascist symbol called the swastika and remained known as that.

So, an art Exhibition was shut because of a symbol and no one dares to shut the living carriers of evil, led by a war-crime suspect who acts as the "local sheriff", creating his own army.

Whom do they protect? What are they preparing for?

Are they going to attack those of other nationalities and religion in their neighbourhood or are they preparing to push refugees on Orban's blades, because that's what's howling these pre-election days in their meetings. Pure hatred and intolerance hidden under the mask of patriotism and traditional values.  And knowing that our law forbids fascist symbols and speeches of hate, I really don't know what our Justice is waiting for. What's a difference between swastika and these Blackshirts?

A big one! We can discuss the real meaning of an Indian symbol and who has converted it in something totally different; but we can't - and we must not - discuss about calls to hate and violence, about elimination of those who are different. There is no different meaning on that!

We have to ask ourselves, how is it possible that these forces are getting stronger all over Europe? There is no big difference between Blackshirts in Croatia or KKK robe in Finland. Hatred is always hatred.

If we allow these Blackshirts riders from Greece through Balkans to Finland to ride their horses I am afraid that these horsemen of Apocalypse will really announce the end of the time.

And if a Blackshirt-ism is the only solution to save my national identity then, thanks, I would rather walk naked.

 ******************************************************

Crnokošuljaši? Ne, hvala!

Ne vjerujem da postoji i jedna nacija na svijetu koja se nije susrela s radikalizmom. Nije bitno radi li se o lijevoj ili desnoj opciji. Radikalizam tinja ispod površine poput nekog demona iz druge dimenzije i samo čeka da se vrata otvore.

Kada do toga dolazi? Obično kada većina ljudi osjeća nezadovoljstvo i nesigurnost, kada svakodnevica postane toliko teška i beznadna da svi vape za promjenom. Bilo kakvom promjenom. Jer, sve je bolje nego trenutna situacija i netko mora biti kriv i odgovoran za našu bijedu.

I dok radikalna ljevica obećava utopijsko blagostanje, kriveći kapitalizam i novac za sve zlo ovog svijeta, radikalna desnica nudi zabrane i vraćanje u mračni Srednji vijek, kriveći manjak tradicijskih vrijednosti i moderni način života za to isto zlo ovog svijeta.

I sve se dešava pod maskom „zaštite nacionalnog identiteta“, da ne bismo izgubili sami sebe. Ali ako pretjerate u toj „zaštiti“, zakoračili ste u nacionalizam i fašizam, a to, dragi moji, nije društvo koje bi trebalo postojati.

Svjedočimo ovi dana zloslutnom zamračenju. Crnokošuljaši se ponovo podižu. Ne vraćaju nas doslovno u srednji vijek, ali podsjećaju na mračni period ranih dvadesetih godina prošlog stoljeća. Talijanski dečki u crnim košuljama započeli su jedno od najsramotnijih razdoblja koje se nastavilo pojavom SS trupa u Njemačkoj, a svi jako dobro znamo kako je to završilo.

Svi možemo reći kako je crna košulja zgodan modni dodatak (isto kao i mala crna haljina, iako nisam sigurna da haljina nosi ikakvu negativnu simboliku), ali simbolizam koji je tako očit na ovim okupljanjima nema nikakve veze s modom. Osim možda sa „fašističkom modom“ koja se u posljednje vrijeme širi od juga prema sjeveru.

Nema tome dugo, jedna je izložba zatvorena zbog Falun Gong simbola, indijskog simbola sreće koji je u vrijeme rađanja fašizma pretvoren u zastrašujući simbol zvan svastika i ostao je poznat kao takav.

Dakle, izložba je zatvorena zbog simbolizma, a nitko se ne usudi zatvoriti živuće nositelje zla, predvođene osumnjičenikom za  ratne zločine koji očigledno djeluje kao „lokalni šerif“ stvarajući vlastitu vojsku.

Koga će oni štititi? Za što se pripremaju?

Hoće li napadati susjede koji su druge nacionalnosti ili religije, ili se pripremaju gurnuti izbjeglice prema Orbanovoj ogradi s oštricama, jer to je ono što se ori na njihovim okupljanjima u ovo predizborno vrijeme. Čista mržnja i netolerancija skrivena pod maskom patriotizma i tradicionalnih vrijednosti. A ako znamo da naš zakon brani fašističke simbole i govor mržnje, zbilja ne znam što čeka naše pravosuđe. Koja je razlika između svastike i ovih Crnokošuljaša?

Ogromna! Jer možemo raspravljati o stvarnom značenju indijskog simbola koji je pretvoren u nešto drugo, ali ne možemo i ne smijemo raspravljati o pozivima na mržnju i nasilje, o uklanjanju onih koji su drugačiji. To nema drugačijeg značenja!

Moramo se zapitati kako je moguće da takve snage jačaju diljem Europe? Nema velike razlike između crnih košulja u Hrvatskoj i KKK kukljice u Finskoj. Mržnja je uvijek mržnja.

Ako dozvolimo tim Crnokošuljaškim jahačima od Grčke preko Balkana pa do Finske da zajašu njihove konje, bojim se da će ti jahači Apokalipse zaista najaviti kraj vremena.

A ako je Crnokošuljaštvo jedina opcija za spas mog nacionalnog identiteta, onda ne, hvala. Radije ću hodati gola.

 


         
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(1)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

Emanuel Paparella2015-10-14 13:11:39
Since this interesting article analyzing the rise of fascism and right wing parties all over Europe was published together with one on anti-Americanism in Europe, perhaps a question that may be worth investigating is how is one to explain that anti-Americanism is not only the exclusive province of the left but is equally popular on the right. In investigating this issue one of course needs to recollect the decade that precedes World War II. Indeed, those who ignore their history are bound to repeat it.


© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi