Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Poverty - Homeless  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Join Ovi in Facebook
Ovi Language
George Kalatzis - A Family Story 1924-1967
Stop violence against women
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
International Red Cross and Red Crescent Movement
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
Tutkijat samassa jamassa
by Maippi Tapanainen
2007-01-25 09:39:25
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

Samassa liemessä apurahaa saaneiden taiteilijoiden kanssa kiehuvat tutkijat, joille apurahan saaminen voi myös merkitä putoamista turvaverkon läpi.

www.ydinlehti.fiKun tutkija apurahakauden jälkeen päätyy työvoimaviranomaisten pakeille, hänen on viisainta varmistaa, ettei hän vahingossakaan joudu jatko-opiskelijan kirjoihin. Niinpä esimerkiksi väitöskirjatutkimuksesta on yleensä viisasta vaieta kokonaan. Tiukalla karsinnalla pelkkä apurahakaavakkeiden täytön suunnitteleminen riittää osoittamaan, ettei tutkija ole työmarkkinoiden käytettävissä.

Tutkija Arto Jokiselle myönnettiin juuri Tampereen yliopiston tieteentekijöiden TATTE ry:n pätkätyön ansiomitali. Jokisen työhistoria yliopistolla koostuu 27 työ- ja apurahapätkästä. Hän on
työskennellyt vuodesta 1992 alkaen muun muassa assistenttina, tutkijana ja tuntiopettajana yhteensä kymmenen vuotta ja viisi kuukautta. Pätkien välissä asiointi niin työvoimatoimistossa kuin sosiaalivirastossakin on käynyt Jokiselle tutuksi ja kuvio selväksi. Ensinnäkin, aikaa on varattava runsaasti.

”Ensin työvoimatoimikunta vaatii selvityksen opinto-oikeudesta ja antaa työvoimapoliittisen lausunnon, joka sitoo Kelaa tai kassaa. Lausunnon perusteella toimikunta päättää, onko hakija työtön, päätoiminen opiskelija vai onko väitöskirja yritykseen verrattava hanke, joka työllistää henkilön siten, että hän on yrittäjä eikä ole oikeutettu työttömyysturvaan.”

Kokemus kertoo, että työttömäksi tutkijan on suoraan apurahalta turha yrittää eli päätös on todennäköisesti kielteinen.

”Tampereen työvoimatoimikunnan päätöksestä voi valittaa sille itselleen, ja jos ja kun päätös ei muutu, voi valittaa Helsingin työttömyysturvalautakunnalle. Viimeisin valitustie onkin sitten korkein mahdollinen taho eli Vakuutusoikeus.”

Vakuutusoikeus onkin kumonnut työvoimatoimikuntien tekemiä päätöksiä, joissa apurahatutkijat on tulkittu jatko-opiskelijoiksi.

”Ongelma tässä on se, että Vakuutusoikeuden päätökset ovat yksilöllisiä, eikä niitä voi käyttää esimerkkitapauksina, joihin vetoamalla voisi yrittää muuttaa omaa päätöstään”, Jokinen sanoo. Jokaisen on siis valitettava erikseen, kaikki eivät jaksa. Seuraava etappi on toimeentulotukihakemus.

”Sosiaalivirastossa kohtelu vaihtelee erittäin ystävällisestä täysin torjuvaan, lähinnä kai virkailijan mielialasta riippuen.”

Paikalliset työvoimahallinnon kuviot innostavat Jokista lainaamaan kollegaansa Tapani Lainetta, joka varoittaa keskustelupalstalla Tampereen työvoimatoimistoon suuntaavia tutkijatovereitaan: ”Vastassa ei ole mitään pyhäkoulutätien isällisiä äidinkasvoja, vaan pohjoisen havumetsävyöhykkeen (ellei peräti koko pohjoisen pallonpuoliskon) mielipuolisin koneisto. Varma voit olla vain siitä että vasta Vakuutusoikeudessa noudatetaan eduskunnan säätämää lakia (ja sekin on perusteellisen remontin tarpeessa).”


Lähes pahinta tutkijoiden ja taiteilijoiden toimeentulon epävarmuudessa on sen satunnaisuus. Tulkinnanvaraisten lakien vuoksi heidän toimeentulonsa jää paikallisen harkinnan varaan ja yksittäisten virkamiesten päätettäväksi. Sitäkin pahempi on se yhteiskunnallinen viesti, joka lähetetään, kun taiteen ja tieteen tekijöille annetaan vaihtoehdoiksi näennäinen yrittäjyys, täydellinen tekemättömyys tai osattomuus kaikesta sosiaaliturvasta.

Pelottavaa kaksoisviestintää puolestaan harjoitetaan, kun luovimpien yksilöiden annetaan kurjistua samaan aikaan, kun valtion hallinnossa ja etujärjestöissä laaditaan ja julkistetaan suurieleisesti luovuusohjelmia ja -strategioita, joiden pohjalta kansakunnan pitäisi ponnistaa kohti auvoisaa tulevaisuutta.

FIRST PUBLISHED IN YDIN MAGAZINE


   
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(0)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi