Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Apopseis magazine  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Join Ovi in Facebook
Ovi Language
Murray Hunter: Essential Oils: Art, Agriculture, Science, Industry and Entrepreneurship
Stop violence against women
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
International Red Cross and Red Crescent Movement
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
Asien behover ASEAN-isation och inte Pakistanisation for dess kontinent Asien behover ASEAN-isation och inte Pakistanisation for dess kontinent
by Dr. Anis H. Bajrektarevic
2013-01-19 12:46:01
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

Asien behöver ASEAN-isation och inte Pakistanisation för dess kontinent

Vad Kina vill ha i Asien: 1975 eller 1908? – tillägg

(Kanonbåt diplomati i Söndra och Östra Kinesiska havet – Kinesisk strategiskt misstag)

Som de nya maritima tävlingarna i både Södra och Östra Kinesiska havet har visat, underskattade Peking en känslosam förändring som den territoriala dispyten har med sig, liksom bekvämligheten ges till grannarna att eskalera dessa friktioner för att avleda allmänhetens uppmärksamhet från sina egna angelägna inhemska socioekonomiska och politiska frågor. En kostsam, skruvad och farlig lek av den förnyade nationalistiska retoriken, det nyligen anstiftar ett klimat som skulle lätt kunna kapa nästa Asiatiska årtionde som helhet.

Spekulationer kring den påstådda morgonodagens bipolära värld ( den så kallade G-2, Kina vs. USA), bör inte vara en Asiatisk dilemma. Det är primärt en oro i Väst att, efter allt, överhettade Kina i första plats med dess (outsourcing) investeringar. Därför, trots en ( kakofoni av röster, faktiskt av en) störande röst om de möjligheter om den framtida G-2 världen, den centrala säkerhetsproblemet av Asien kvarstår detsamma: ett frånvaro av pan-kontinental multilateral inställning på världens största kontinent.

*        *         *          *

På den östra, uppåtgående flanken av den eurasiska kontinenten, är den kinesiska svindel ekonomin överhettad och alltför väl integrerad i petrodollar systemet. Peking, för närvarande, kan inte överväga eller har råd med att avsätta några resurser i ett sökande efter ett alternativ. (Sino-ekonomin är en låg-löne-och arbetsintensiv centrerad ekonomi. Kinesiska intäkter är starkt beroende av export och kinesiska reserver är övervägande en blandning av amerikanska dollar och amerikanska statsobligationer). För att upprätthålla sig som en enda socio-politiska och formidabelt utförande ekonomisk enhet, kräver Folkrepubliken mer energi och mindre externa beroenden.[1] Inhemskt, de demografiska-migrationstrycket är enorma, regionala krav är höga och förväntningarna brygger.[2] Med tanke på sitt bästa externa energiberoende utjämnare (och inre sammanhållen solidifiering) Kina verkar vända sig till sin militära uppgradering snarare än mot beslutsamma alternativa energikällor/Green Tech investeringar – eftersom de inte har någon tid, plan eller resurser att göra båda samtidigt. Ouppmärksam av den bredare bilden, tror Peking (förmodligen felaktigt) att en varaktig inneslutning, särskilt i Sydkinesiska havet, är outhärdlig och att - samtidigt - fossila bränslen finns tillgängliga (t.ex. i Afrika och Gulfstaterna), och ännu billigare med hjälp av slagskepp.[3]

I själva verket kommer den kommande kinesiska militära uppbyggnad stärka endast den befintliga, och öppna nya, bilaterala erbjudanden för säkerhetsavtal [4] för grannländerna, i första hand med USA - som numera i Asien, vill ingen vara en passiv nedladdare. Ytterst kan det skapa en politisk-militär isolering (och ekonomisk börda) för Kina som därmed skulle berättiga och (politiskt och ekonomiskt) förbilliga den djärvare förstärkta amerikanska militära närvaron i Asien och Stillahavsområdet, särskilt i södra och östra kinesiska havet. Den adderas perfekt till den intensifierade demoniseringen av Kina i delar av inflytelserika västerländska medier.[5]

Därför är det kinesiska greppet för fossila bränslen eller dess militära konkurrens för marin kontroll inte en utmaning utan snarare ett lyft för den amerikanska asiatiska stillahavsområdet, även en övergripande hållning. Att kalibrera sammandragningen av sina utländska projektioner och åtaganden - vissa skulle kalla det att hantera nedgången i ett imperium – USA undgår inte att notera att numera hälften av världens handelsfartyg passerar genom Sydkinesiska havet. Därför kommer USA att utnyttja en regional territoriell tvist och andra friktioner till sin egen fördel, inklusive kostnaderna som delas av sin militära närvaro med lokala partners för att behålla avgörande i den maritima kanten av Asien som bågar från Persiska viken till Indiska oceanen, Malacca, södra och östra kinesiskahavet upp till nordväst och centrala Stilla havet.

Agerar Kina för närvarande som en de facto insamling för USA?

En riktig utmaning är att alltid optimera (moraliskt, politiskt och ekonomiskt) kostnaderna för att uppfylla de nationella strategiska målen. I detta fall skulle det vara en beslutsam sväng för Peking mot grön teknik, i kombination med den fasta uppbyggnaden av den asiatiska multilateralismen. Utan ett stort närmande till mästarna av multilateralismen i Asien, som är Indonesien, Indien och Japan, finns det ingen miljö för Kina för att utvecklas på riktigt och växa som en formidabel, varaktig och pålitliga världsledare.[6] Följaktligen, vad Kina behöver i Asien är inte en marin ras från 1908, men i Helsingfors processen från 1975. I gengäld vad Asien behöver (från Kina och Japan) är en Asean-sering, inte en Pakistanisation av sin kontinent.[7] Valet av endera strategiska valen kommer eka i den dynamiska Asien-Stillahavsområdet teater.[8] Men meddelandena är diametrala: En offensiv militär - alienerar, ny teknik - lockar grannar. Slutligen, arméer erövrar (och spenderar) medan tekniken utvecklas (och ackumuleras)! Vid denna punkt skulle en eventuellt accelererad beväpning i Asien-Stillahavsområdes teatern endast stärka den närvarande situationen för kolväten och skulle indirekt ytterligare hjälpa en väl iscensatt global tystnad från konsumenternas känslighet över rekordhöga oljepriset. Med sin nuvarande utformning är det svårt att föreställa sig att någon kan spela ut USA i den petrokemiska säkerheten, petro-finansiell och petro-militär global lekplats i de kommande årtiondena. Med tanke på de planetariska petro-finansiella-media-tekniska-militära kausala konstellationer, denna typ av konfrontation är så väl behärskad av och skulle ytterligare endast gynna USA och de närmaste av dess allierade. Kinas försvar komplex överideologiserad, under aktiverade, tekniskt föråldrad och innovation-trög, medan USA är till stor del privatiserad, mycket effektiv, kan sättas in och är främst innovativ. Även i säkerhetsdomän, är Kinas viktigaste problem är inte en sjö eller övergripande militära paritet, men den oproportionerliga tekniska klyftan. Trots allt, Kinas armé var inte menat (av Mao) och underhållit (av Deng och hans efterföljare) för att tjäna syftet av den yttre dimensionen. Det var och är fortfarande ett ideologiskt företag av sammanhållning, en viktig centrifugalkraft för att bevara den territoriella integriteten i detta land-koloss.

Inom OECD/IEA gruppering eller nära: G-8 (de stater med resurser, infrastruktur, tradition av och know-how för att främja de grundläggande tekniska genombrott), är det bara Japan som allvarligt kan överväga en grön/förnybar-teknologisk U-sväng. Tokyos externa beroende av energikällor är skarp och långvarig. Förbi det senaste nukleära traumat, kommer Japan att behöva ett par år för att (psykologiskt och ekonomiskt) absorbera stötarna - men de kommer lära sig en läxa. För en sådan imponerande ekonomi och avsevärd demografi, beläget på en liten mark-massa som upprepande gånger brutaliseras av förödande naturkatastrofer (och beroende på ännu ett störande yttre påverkan - arabiska olja), kan det vara så att en avgörande förändring mot grön energi är enda sättet att överleva, återuppliva, och så småningom frigöra. En viktig del av det amerikansk-japanska säkerhets fördrag är amerikanska energiförsörjnings förbindelser en säkerhets garanti, som ges till (efter andra världskriget demilitariserade) Tokyo.

Efter den senaste jordbävning-tsunami-strålning Armageddon, så väl som att bevittna den nuvarande kinesiska militär/marina brus, (skåpet av den som nyligen bekräftades PM Noda och någon annan efterföljande regering av) Japan kommer oundvikligen att tänka om och se över sin energipolitik, liksom som sammansättningen av sin primära energimix.

Tokyo är väl medveten om att de asiatiska geostrategiska myopis är starka och bestående, eftersom många asiatiska länder är antingen inlåsta i sin trånga regionalism eller/och förankrad i sin ekonomiska egoism. Slutligen är Japan det enda asiatiska land som tydligt har lärt från sin egen moderna historia, allt om gränserna för hård maktprojektion och de starka frånstötande krafter som kommer i efterdyningarna från grannarna. Deras egna förmoderna och moderna historia erbjuder inte en liknande erfarenhet till de andra två asiatiska tungviktare, Kina och Indien. Detta indikerar Fjärran Östern som en trolig zon av grön teknologi kvalitet (lika mycket som ASEAN kan vara tyngdpunkten av konsoliderade diplomatiska och socio-politiska åtgärder) och en plats för attraktion för många asiater i det kommande årtiondet.

 

 

Anis H. Bajrektarevic, Geopolitics of Energy Editorial Member

 

Chairperson for Intl. Law & Global Pol. Studies

 

Vienna, 08 OCT 12

* Nuvarande text är ett tillägg till den tidigare policydokument: Vad Kina vill i Asien: 1975 eller 1908? (Kanonbåt diplomati i Sydkinesiska havet - Kinesiska strategiska misstag), som först publicerades av Kinas Daily Mail (20 maj 2012)

From the English original ‘What China Wants in Asia?‘ translated by: Jack Stefansson[1] De flesta av Kinas ekonomiska tillväxt beror på outsourcad tillverkning. USA, EU, ​​Japan, Taiwan, Korea, Singapore och andra asiatiska och icke-asiatisk OECD länder tar främst nytta av Kinas kustområden som sin egna industriella förort. Det är fortfarande en öppen fråga hur mycket denna extern dikterade tillväxten i Kina har en destabiliserande effekt på den inre kompakt av den kinesiska nationen

[2] Den geopolitiska händelsen under året är framför oss. Den kommande 18e kinesiska kommunistiska parti kongress bör snart besluta om sitt ledarskap under de kommande 10 åren. I den hemlighetsfulla, ogenomskinlig värld av CPC beslutsfattande, den pågående kampen mellan taizi dang (barn av äldre Party siffror och hjältar av Revolution) och tuanpai (partimedlemmar i en blygsam social bakgrund som framgångsrikt spelat sin karriär i det kommunistiska ungdomsförbundet) är viktig men inte den enda ideologiska och socio-politisk maktkampen som förbryllar Kinas framtid.

[3]Eftersom amiral Zheng Hes härliga Treasury flottor har avvecklats på order av Mandarin byråkratin 1433 har Kina aldrig återhämtat dess avgörande marina status i asiatiska stillahavsområdet.

[4]Mer bilateralt (utlöst av unilateralism) är inte bara mindre multilateralism-väsentlig är det ett bakslag för en eventuell frigörelse av kontinenten.    

[5]I slutet av september 2012 satte Kina sitt första hangarfartyg (Liaoning) i drift med mycket parad nationellt och enorma ångest i sitt grannskap. Dock har media underrapporterat tre viktiga detaljer: (i) den sovjetisk byggda fartyget är över 20 år gammal (köpt från Ukraina 1998), (ii) dess landningsbana på däcket kan inte stödja varje luftfartyg som landar, (iii) Kinas bästa taktiska Jetfighter J -8 (en imitation av den sovjetiska MIG 23S, 30-år-gammal teknik) är inte avsedd för landning på en hangarfartyg. Från den militära tekniska synvinkel är Kina fortfarande efter .ex. Imperial Japan var cirka 80 år sedan - som Liaoning bäraren varken är hemgjord eller av någon praktisk användning för antingen den kinesisk flottan eller dess flygvapen.

[6] Mer om den pan-asiatiska säkerhets arkitekturer och förebyggande diplomati i: Bajrektarevic, A. (2011) No Asian century without the pan-Asian Institution, GHIR (Geopolitics, History, and Intl. Relations) 3 (2) 2011, Addleton Publishers NY

[7] En ASEAN-toppmötet i juni 2012 misslyckades med att utfärda ett gemensam offentligt meddelande för första gången i sin 45-åriga historia efter en öppen tvist om formuleringen i ett avsnitt om Sydkinesiska havet territoriella anspråk.  Kambodja, den nuvarande ASEAN ledare, sågs av flera medlemsstater av obstruktionspolitik med stöd till för sin allierade, Kina. ASEAN har snabbt absorberat chocken och diplomatisk offensiv har inletts,

Snabbt absorbera chocken har ASEAN diplomatisk offensiv inleddes, främst skytteltrafik från det indonesiska utrikesdepartementet. En av de främsta förhandlarna berättade nyligen för mig i Jakarta:"De största hoten (i samband med Sydkinesiska havets territoriella tvister) mot ASEANs centralitet är de gnagande drag som i slutändan  hetsar de 10 medlemmarna mot varandra De åsikter jag har hört när jag var i Kuala Lumpur och Bangkok i höst, väl motsvarade den oro som uttrycks i Jakarta: "Vad kommer att avvisas är den skenbara vana stormakter - vare sig Kina eller USA - för att definiera länder som allierade eller motståndare ... och så, riling ASEAN: s divisioner. "

[8] Historiskt sett hade både Europa och Asien ett svagt centrum med kontinentens periferier traditionellt tryck på ett mjukt centrum. Med förstärkning av 1900-talets Tyskland (Bismarcks större Preussen), och på senare 20-talet Dengs Kina, centern började pressa på dess periferi för första gången i modern historia. En av de centrala säkerhets dilemman mellan Bismarck och Helsingfors var "hur många Tyskland bör Europa ha för att bevara sin inre balans och frid. Europa och världen har betalat ett enormt pris i två världskrig för att lista ut det. Med de bittra minnena av nazismen som fortfarande bor i kontinentens kropp och själ, var den senaste återföreningen av Tyskland var endast möjligt inom Helsingfors stilla Europa.


     
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(0)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi