Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Resource for Foreigners in Finland  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
Ovi Language
Books by Avgi Meleti
WordsPlease - Inspiring the young to learn
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
International Red Cross and Red Crescent Movement
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
Teknologins geopolitik och kolvatens nuvarande situation Teknologins geopolitik och kolvatens nuvarande situation
by Dr. Anis H. Bajrektarevic
2013-01-27 10:46:06
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

Teknologins geopolitik och kolvätens nuvarande situation

Oron i arabvärlden, som har pågått i över ett år nu, innebär en viktig slutsats bortom all pågående regionala kamp för demokrati: Det är en reflektion över den globalt viktiga teknologin, ännu mer om ett avgörande geopolitisk genombrott - en flykt från kolvätets logiska nuvarande situation, som - efter Köpenhamn 2009 och Durban 2011 - kommer att misslyckas igen i Rio (Earth Summit 2012/Rio +20) senare i år.

"Ingen reglerar oskyldigt" - de Beauvoir konstaterade i sitt 1947-tals Etikens tvetydlighet... Efter mycket varm luft är desillusionens epilog av den populära McFB[1] revolten är det fler skjutvapen och mindre förtroende som bor i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) regionen, liksom en högre (moralisk och miljömässig, socio-ekonomisk och politisk, psykologisk och säkerhet) kol-energipris överallt. Som om den konfronterande nostalgi, förevigats av en intensiv konkurrens om begränsade resurser, har i stället för en verklig, långtgående politik rått igen. Fångad i mitten av sin inhemska oförmåga och den globala blinda lydnaden för missbruk av fossilt kol, och ändå insvept i bara ett annat trauma förblir den arabiska världen och den bredare Mellanöster teatern gisslan av ett geopolitisk och geoekonomisk schackbräde mega drama[2]. Dock var allt som verkar över bestämt är nu inte nödvändigtvis förutbestämt i början ...

En stor dilemma och MENA

MENA teatern ligger i en av de mest fascinerande platserna i världen. Den representerar faktiskt den enda existerande land korridor som förbinder 3 kontinenter. Den bidrar med cirka 6% till världens totala befolkning, där dess demografiska tyngd är  nästan lika stor som USA (4,5%) och Ryssland (1,5%) tillsammans.

Medan USA och Ryssland är enskilda länder, är MENA ett sammansatt pussel av flera tiotals ömtåliga delar där religiösa, politiska, ideologiska, historia-kulturella, ekonomiska, sociala och territoriella klyftor är förankrade, djup, bred och lång. Dock, omfattar MENA området endast 3 % av jordens landyta (i motsats USA som omfattar 6,5% och Ryssland 11,5%). Således, med sin höga befolkningstäthet och stark befolkningstillväxt, denna mycket unga befolkning (i genomsnitt 23-27 år gamla) domineras av unga, främst arbetslösa eller undersysselsatta, men socialt mobiliserade och ofta politiskt radikaliserade (arga) män konkurrerar över ändliga och knappa resurser, vare sig odlingsbar eller bosättarmark, vatten och andra nödvändigheter.

Konkurrensen på denna teater, som har en lång historia av yttre dominans eller störningar, är svår, multipel, oförutsägbar, och därför är den flytande och orolig på befintliga eller alternativa socioekonomiska, ideologiska, kulturella och politiskmilitära modeller, tillgångar, riktningar och deltagande bas.

Intressant nog är den senaste krisen, som nedsättande fick smeknamnet Facebook revolutionen[3], har hittills "knockat" bara MENA republikerna (jämlika och sekulära regimer av den formella demokratin).

För närvarande har den skonat den arabiska halvöns absoluta monarkier (mycket förtryckande teokratiska regimer av verkliga autokrati).

Den moderna versionen av Metternichs Alliansen av de östra konservativa domstolarna - Gulfstaternas samarbetsrådklubb (GCC) har hittills tjänat avsevärt av de katastrofer: (i) strategiskt - mer hållbara system och ideologier, översatta till deras politiska och diplomatiska offensiv[4]; (ii) institutionellt - förutom dominerande Organisationen för oljeexporterande län (OPEC), GCC teokratier styr praktiskt taget Arabförbundet (LAS), ställer sin dagordning, politisk inriktning och straffåtgärder, och (iii) geo-ekonomiskt - enorma petro-dollar intäkter: förstorade kvoter som orsakas av leverans störningar och embargon i Libyen och på andra håll, samt den allmänna prisökningen på råoljan på grund av MENA osäkerheter – t.ex. rapporterar Bahrains statliga informationsbyrå nästan 20 % tillväxt under 2011. Därför, om det fanns någon vår i arabvärlden var det spirande av (Wahhabitiska sekteristiska) ideologiska och export av kolväte i GCC regimer under 2011[5].

Trots de meddelade minskningarna av den amerikanska fysiska närvaron i Afghanistan[6], dess begränsningar i (nästan misslyckats, kärnkraft, tillstånd) Pakistan, massiva överextension som lidit på den sydvästra flanken av Euro-asiatiska kontinenten, samt den senaste tillbakadragande av den amerikanska armén från Irak, känns i GCC (i Frankrike, Israel och Turkiet också) såsom farlig exponering för grannländerna (alltmer förväntas som självsäkra) Iran samt Ryssland och Kina bakom den.

Just nu betalar Syrien ett (ombudskrig) priset för det: Denna multi-religiösa land kan sluta helt förbränt, vilket skapar ett farligt säkerhetsvakuum i hjärtat av MENA. Olja, dess leverantörer och dess konsumenter är beslutsamma att förstärka och så småningom diversifiera och intensifiera sitt bittra gömställe och starta kamp för att upprätthålla kursen i sin nuvarande situation[7].

Petro-retro nuvarande situation: Petrodollar och petro-säkerhet

USA har ett varaktigt geo-ekonomiskt intresse i Gulf av en ganska omfattande dagordning, vilket oundvikligen är kopplad med dess övergripande globala säkerhetsproblem. Som bekant är olja den mest omsatta handelsvara i världen omkring 12 % av den totala världshandeln. Den överlägset största delen av internationellt handlade råolja kommer från persiska viken[8]. Således är USAs krav i den persiska viken mycket krävande: (i) Att stödja de vänliga lokala regimerna med sina nuvarande sociopolitiska och ideologiska inställningar, (ii) att i gengäld få sitt fortsatta godkännande för den massiva fysiska amerikanska militära närvaron och deras röstning i internationella forum, (iii) att behålla sin avgörande kraft i regionen, säkra obehindrade oljeströmmar från persiska viken, (iv) att förbli den viktigaste säkerhets garant och dämpare som förhindrar alla fientliga övertaganden - vare sig det av en bensin-exportland med en annan eller den interna, inrikespolitiska och stammen/klanen funktioner, (v) att noga övervaka de råa-output nivåer och penningflödet inom persiska viken och att återvinna stora petrokemiska dollarintäkter, vanligtvis genom lukrativa vapenförsäljningar och andra säkerhetsrelaterade erbjudanden med GCC regimer[9],(vi) kommer inte att öka, men kan tillåta (krav för) gradvis förändring av de inhemska socioekonomiska och politisk-ideologiska ramar i den särskilda golfstaten, så länge det inte äventyrar USAs mål i regionen som uppges ovan, från (i) till (v).

 På andra sidan av Hormuzsundet, är Iran ett unikt land som förenar Euro-Med/MENA med Centrala och Syd, väl till östra Asien, så det broar enbart de två viktiga EU-asiatiska energiplatåer: persiska viken och Kaspiska havet. Detta ger Iran en absolut central geopolitisk och geoekonomiska ställning över den större regionen - en möjlighet men också en exponering! Inte undra på att den amerikanska fysiska närvaron i persiska viken utgör ett dubbelt hot mot Iran - geopolitiskt och geo-ekonomiskt. Nästan alla amerikanska regeringar sedan Shahs oväntade fall 1979, med George W. Bush administrationen som är den mest vokala, har formellt förespråkat en regimförändring i Teheran. På den internationella oljemarknaden har Iran inget spelrum, varken på priset eller om kvoter. Inom OPEC tystas Iran oftast av hjärtlig GCC röstning[10].

Den amerikanska hegemonin i den persiska viken, en kombination av monetär kontroll (råolja handlas endast i dollar, främst via New York-baserade NYMEX och London-baserade IPE) och fysisk kontroll (den amerikanska flottan kontrollerar alla transoceana oljetransporter) är det väsentliga bekräftelsen samt den avgörande fjädern av totala amerikanska globala hållning[11]. I utbyte mot energinflödets säkerhet, USAs ankarnas lojala tågande på många platser runt om i världen. Så länge oljan förblir prissatt i dollar, kommer den att representera den främsta utländska reservvaluta (cirka 68 % av de globala reserverna hålls i amerikanska dollar), som det funktionella bandet mellan de stora valutornas valutakurser, (ekonomisk och politisk-militär) säkerhet och fossila bränslen kan inte spåra ur och bryta anslutningen. Slutligen är denna hegemoni inte bara grundar sig på exklusivitet av oljevaluta, utan också på exceptionalitet av själva politiken för prissättning.

Under större delen av oljans korta historia, var priset för "svarta guldet" tillräckligt hög för att ge avkastningsvinst (via 7-systrarna, främst för Wall Street - förutom den amerikanska militären, en annan viktig pelare av amerikanska kan), fortfarande utan att prissätta det alltför högt vilket i sin tur uppmuntrar hållbara och indirekta investeringar i alternativa energikällor. I grunden är det största problemet med grön/förnybar (de-karboniserad) energi inte komplexiteten, kostnaden, eller den långa tidslinjen för grundläggande tekniska genombrott, det centrala problemet är att det kräver ett stort geopolitiskt genombrott. Olja och gas är bekväma för monopolisering (av utvinning och internationella flöden av prissättning och lägena konsumtion) - det är en fysisk handelsvara av specifik lokalitet. Varje grön teknik (inte nödvändigtvis särskilt lokalitet eller valuta) förr eller senare kommer att de-monopoliserat, och därmed göras tillgängliga för de flesta, om inte alla. Därför är den totala geopolitiska nödvändighet för det amerikanska bevarandet - inte ändra - av kolvätets nuvarande situation[12].

Ergo, olja (och gas) representerar mycket mer än energi. Petroleum (vare sig det är en ändlig biogen mineral[13] eller inte) är en socioekonomisk, psykologisk, kulturell, ekonomisk och militärpolitisk konstruktion, ett fenomen av civilisation som arkitekturer världen horisontellt som för närvarande är kända för, möjliga och tillåtna och därför godtagbara för oss.

I en bredare historisk, mer vertikal eller filosofisk mening är kolväten och dess brist psykologisering, dess monetarisering (och tillhörande förseelser med vapen) tjänar snarare en tvingande och restriktiv nuvarande situation än en utvecklande incitament. Det krävs väsentligen inte för ett engagemang, men efterlevnad [14]. Den tyder slutligen att de fossila bränslenas konsumtion (tillsammans med den politik om att prissätta det) inte bara utlöser en klimatförändring - klimatförändring (upprepad misslyckande i Durban), men även förevigar en annan global klimatförändring - planetarisk konkurrens och konfrontation (över ändliga resurser) – till vilka MENA katastrofer är bara toppen på ett isberg. Därför tillåter denna mycket beroendeframkallande[15] konstruktion logiskt bara en (teknisk) modernisering som är defensiv, restriktiv och reaktiv. Inte undra på att demokratin minskar[16].

Någonting fantastiskt mellan Arktis och Stilla havet?

"... djärv rysk arktisk politik är (ännu) en annan signal om att federationen ... kommer att öka sin (icke territoriella hävstångskraft och geopolitiska) projektion som en stor energileverantör i världen under hela 21-talet ..." - Jag noterade 2009[17]. För att förtydliga: Varken ryska territoriella storlek och historiska passioner, eller stolthet och socio-ekonomisk nödvändighet kommer att orsaka Moskva att sjunka ner till andra rang i energistatus[18]. Hur kommer förbundet att uppfylla sitt strategiska imperativ? Vi har redan diskuterat de två viktigaste pelarna i den amerikanska styrkan (den så kallade östkustens dubbla makt ": Pentagon och Wall Street). Tja, det är "Stillahavskustens dubbla makt" också. Den postsovjetiska Ryssland har varken ideologi - globala milda makt överklagan av den amerikanska underhållningsindustrin och dess glupska (Hollywood), har inte heller den pulserande, världsledande och mycket lukrativa high-tech och IT-sektorn[19] (Silicon Valley) som USA har.

Låt oss generöst anta den kvantitativa och kvalitativa paritet mellan USA och Rysslands beväpnade styrkor. Ändå kräver militär modernisering konstanta kontantinjektioner. Hur kan man upprätthålla det? Moskva har en stor fördel: den amerikanska importen av kolväten medan federationen exporterar det. Ändå styr Wall Street det internationella (petrodollarn) monetära flödet - även de postsovjetiska republikerna handlar inte olja i rubel, men i amerikanska dollar. Därför, för att möta och finansiera sina strategiska imperativer samt att möta de växande internationella energibehoven och de inhemska påtryckningarna, har Moskva endast icke-högteknologisk export - fossila bränslen - i bekväm avyttrande (ingen Silicon Valley, ingen Hollywood). Alltså, är Ryssland mer utsatta och sårbara än USA[20], och därför är det en ännu starkare anhängare av de båda nuvarande internationella marknadsförhållanden[21] och kolvätets nuvarande situation.

På den östra, uppåtgående flanken av den eurasiska kontinenten, är den kinesiska svindelekonomi överhettad och alltför väl integrerad i petrodollar systemet. Peking, för närvarande, kan inte överväga eller ha råd att avsätta några resurser i ett sökande efter ett alternativ. (Den kinesiska ekonomin är lågt löne-och arbetsintensiv-centrerad. Kinesiska intäkter är starkt beroende av export och kinesiska reserver är övervägande en blandning av USD och amerikanska statsobligationer). För att upprätthålla sig själv som en enda socio-politiska och formidabelt utföra ekonomisk enhet, kräver Folkrepubliken mer energi och mindre externa beroenden. Inhemskt, de demografiska-migrationstrycket är enorma, regionala krav är höga och förväntningarna stiger. Med tanke på sin bästa externa energiberoendeutjämnare (och inre sammanhållen solidifieringsmedel) Kina verkar vända sig till sin militära uppgradering snarare mot beslutsamma alternativa energikällor/Green Tech investeringar - då det inte har tid, plan eller resurser att göra båda samtidigt. Ouppmärksammad av en bredare bild, tror Peking (förmodligen felaktigt) att varaktig inneslutning, särskilt i Sydkinesiska havet, är outhärdlig, och att - på samma gång - fossila bränslen finns tillgängliga (t.ex. i Afrika och Gulfstaterna), och ännu billigare med hjälp av krigsfartyg[22].

Valet av något strategiskt val kommer eka i den dynamiska asiatiskastillahavsområdets teater. Emellertid är meddelandena diametrala: En offensiv militär - alienerar, ny teknik - lockar grannar. Slutligen erövrar arméer (och spenderar) medan tekniken utvecklas (och ackumuleras)! Vid denna punkt skulle en eventuellt accelererad beväpning i asiatiskastillahavsområdets teater stärka endast kolvätets nuvarande situation. Med sin nuvarande konfiguration är det svårt att föreställa sig att någon kan spela ut USA i den petrokemiska säkerheten, petro-finansiella och petro-militär globala lekplats de följande decennierna. Med tanke på de planetariska petro-finansiella-tech-militära kausala konstellationer, är denna typ av konfrontation så väl behärskad av och ytterligare endast gynnar USA och närmast dess allierade.

För att komplettera bilden både Ryssland och Kina stödjer kolvätets nuvarande situation. Andra stora teatrar är alltför beroende geo-ekonomiska, på en leverans slut (republikerna i Centralasien, Brasilien, Kanada[23], Mexiko, Norge, Venezuela, etc.) och en mottagande ände (Indien, Australien, Sydafrika, etc.) - ingen är geopolitiskt frigjord nog för att allvarligt överväga någon betydande lutning mot avkolning[24].

EU-genetisk  eller Dynamisk?

Mindre bestämt, EU (som senawestfaliska konserter av 4 Europor - konglomerat av Atlanten, centrala, östra och Skandinaviska Europa) kommer att vända ömsesidig förståelse till kolvätets nuvarande situation också. Om man tar en närmare titt på någon av de tidigare och Bryssel nuvarande transport och energipolitiska initiativ, skulle det tydligt visa oss att begreppet främst drevs av den närmaste gemensamma säkerhets övervägande nämnare - som ett försök att minska det externa sårbarheten, som inkluderar de av energiberoende (t.ex. energieffektiva initiativ: EEP, Europa 2020, EUFORES etc.)[25].

Därför var EU först och är mest av allt ett fredsavtal för efter andra världskriget Europeiska återhämtning. Därför tjänade båda inställningarna (EKSG och Euratom) syftet för förtroendeskapande, inte som energi-relaterade clearing hus[26].  Energipolitiken (leverantörer för och sammansättning av den primära energimixen, beskattning, osv) samt som transporten (medel och lägen) ligger helt i individuell kompetens av blockets medlemsstater (MS). Några förändringar i den nuvarande situationen skulle anta den gemensamma plattformen för MS via den Europeiska unionens råd (och den efterföljande formaliseringen av en sådan ställning, åtminstone genom EU parlamentets förkunnande). Bristen av ett sådan gemensamt beslutad politik betyder mer av kolvätets nuvarande situation. Slutligen är det inte bara att Atlantiska Europa och Centraleuropa som hanterar sina respektive energiinflöden, dess sammansättning och externa beroenden olika (och selektivt)[27]. Frågan om kolvätets nuvarande situation är nära besläktad med själva frågan om euron (och den amerikanska dollar-alternera/reserv valutan: det brittiska pundet).

 För den allvarligt exponerade euroområdet (oreglerade globala finanskrisen), är det ett bittert val mellan en bensin-bortskämd dollarn (som en stabilitet pelare) och återgången till guldet (vilket innebär att de före Nixon Shock tiderna innan Bretton Woods konsensus avstods). Bryssel och den Europeiska centralbanken (ECB) tror att de kan utöva ett inflytande på den amerikanska dollarn, via de amerikanska federala reserverna, medan guld numera ligger överallt - minst av allt i de amerikanska eller EUs reserver eller deras gruvor. Helt enkelt är efter-Nixon valutan-or förhandlingsbara, guld är en fast, icke-korrosiv metall. Dessutom bör en aldrig glömma att den politiskt mest inflytelserika segment av EU - Atlantic Europa - delar samma hav med USA, och allt som kommer med det (inklusive den monetära nationalismen/exceptionalismen).

Men förutom Japan kommer Bryssel att förbli en viktig främjare av "Kyoto II" mekanismen. FN: s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) med dess protokoll från Kyoto från 1997 placerade Kina och Indien i "utsläpp toleranta" Bilaga II, så båda senare ratificerade Instrumentet. USA och Ryssland var placerade i den mycket mindre förlåtande Bilaga I. Efter kollapsen av Sovjetunionen och sammandragningen av den postsovjetiska ekonomin och demografi, visste Kremlin att den lätt kunde möta före-1990 utsläppsmål. Ändå var det förhandlingar fram till slutet av 2004. Med 17 % föroreningsfördelningar var Rysslands ratificering tillräcklig för att aktivera Kyoto, som så småningom trädde i kraft strax efter 2005.

EUs formella stöd till Kyotoprotokollet och en ”UNFCCC/IPCC anda” har flera reflexnivåer. Utan ambition att utveckla det hela i detalj, låt oss bara konstatera att EUs motivering är av politisk (deklarerade principer) och ekonomisk (pragmatisk) natur. Som staternas konglomerat förbundit sig att den överstatliga princip ritualiteten, är det naturligt för Blocket att (åtminstone deklarativt) stödja alla multilaterala stöd som antar överstatliga föreställningen samt fullständiga horisontallitet av genomförande och kontroll av mekanismen.

Kyoto bestämmelserna i slutet av 1990-talet var i perfekt harmoni med de två stora strategiska färdplaner för EU: Lissabonprocessen (2000) och Göteborg (2001) - därmed EU: s frivilliga självstöd via handel med Utsläppshandeln (ETS). Denna kraft av nödvändigheten var tydlig: i den globaliserade konkurrensutsatta värld, måste unionen av blygsamma ekonomiska och av inen demografisk tillväxt har bara möjlighet att bli en kunskapsbaserad ekonomi, re-arkitekturer som den rättvissa och balanserade postindustriella samhället[28]. Båda strategierna övergavs successivt, Blocket utvidgade (till Östeuropa, främst de stater vars ekonomier också kontrakterats förbi upplösningen av Warszawapaktens pilsner länder – vilket betyder vilka som kan uppfylla Kyotomålen) och EUs postindustriella grönteknologi förnyelser väntar på bättre dagar[29].

Hur snabb är förskjutningen?

Bryssel är väl positionerad, men den kommer inte vara en global föregångare i något teknikskift[30]. För en sådan (kolväte de-psykolisation) tur har det varken en inre konsekvens, visionär styrka eller en extern hållning. EUs ekonomiska tillväxt är mycket symbolisk, trots alla de stora territoriella utvidgningarna av det senaste decenniet. Egentligen skulle EUs tillväxt framställas som negativt i många kategorier. Den fungerar alltid som en bra påminnelse om att ett Europa med (ekonomiskt och demografiskt) tillväxt var ett Europa med makt. Europa utan tillväxt är ett Europa av principer (eller så att säga: av administrativa ramar kolonialism).Den östra utvidgningen av EU var mycket kraftigt nödvändig: en sista territoriell expansion undantagsvis inte baserad på tvång utan på en "dragningskraft" av EUs transformerande kraft.

Inom OECD/IEA grupperingen eller nära, G-8 (de stater med resurser, infrastruktur, tradition av och know-how för att främja de grundläggande tekniska genombrott), är det bara Japan som allvarligt kan överväga en grön/förnybarteknologisk U-sväng. Tokyos externa energiberoenden är skarpa och långvariga. Efter det senaste tidens nukleära trauma kommer Japan att behöva ett par år till att (psykologiskt och ekonomiskt) absorbera chocken - men det kommer att lära sig en läxa. För en sådan imponerande ekonomi och betydande stor demografi, beläget på en liten mark-massa som upprepade gånger brutaliserades av förödande naturkatastrofer (och beroende på ännu ett störande yttre påverkan - arabiska oljan), kan det vara så att en avgörande förändring mot grön energi är det enda sättet att överleva, återuppliva, och så småningom frigöra.

En viktig del av den amerikanska-japanska säkerhetens fördrag är USAs energiförsörjning linjesäkerhet garanti given till (efter andra världskriget demilitariserade) Tokyo. Efter den senaste jordbävning-tsunami-strålning Armageddon, och också som bevittnar den nuvarande kinesiska militär/marina brus[31], kommer Japan tänka oundvikligen och se över sin energipolitik, liksom sammansättningen av dess primära energimix. Det indikerar Fjärran Östern som en trolig zon av grönteknologisk spetskompetens och en plats för attraktion för många asiater i det kommande årtiondet.


************************************************************************

Anis H. Bajrektarevic, Geopolitics of Energy Editorial Member

Chairperson for Intl. Law & Global Pol. Studies

Vienna, 22 FEB 2012

(Baserad på den offentlige föreläsningen “Asia – Pacific: The Hydrocarbon Status Quo and Climate Change”, Chulalongkorn University, Mahachulalongkorn/MEA Think-Tank; Thailand, Bangkok 04 OCT 2011)

From the English original ‘Geopolitics of Quantum Buddhism‘ translated by: Jack Stefansson

************************************************************************

References:

Muhic, F., (1983) Teorija Drzave I Prava (Theory of States and Law), Svjetlost Sarajevo;

Cleveland, W. L., (2000) A History of the Modern Middle East, WestView Press, Oxford;

Bajrektarevic, A. (2005) Destiny Shared: Our Common Futures – EURO-MED Human Capital beyond 2020, Crans Montana Forum, Monaco;

Maalouf, A., (1984) Les Croisades vues par les Arabes (The Crusades Through Arab Eyes), Schoken Books, NY;

Engdahl, F.W. (2004) A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order, Pluto Press London

The UN Development Program: Human Development Report 2011 (IHD Index, Poverty and Inequality);

The World Bank – World Poverty Index, (2005 PPP), Statistics: 1990 – 2010;

Wright, L. ( 2006) The Looming Tower, Random House New York

Bajrektarevic, A. (2010) Arctic and Antarctic – Security Structures Surrounding the Two Poles, Geopolitics, History and International Relations 2 (2): 218-219, Addleton Publishers 2010

Diamond, L. (2008) The Spirit of Democracy: the Struggle to Build Free Societies throughout the World  /Thinking of the Hybrid Regimes/, Times Books – Henry Holt Publishers 

Bajrektarevic, A. (2011) The Melting Poles: between challenges and opportunities, Central European Journal of International and Security Studies, CEJISS 1/2011– Special Edition: Arctic and Antarctic Meltdown

IAE, International Energy Agency – World Energy Outlook 2011, IEA Paris 2011;

The UN Framework Convention on Climate Change, UN FCCC/1992/84, GE.05-62220 (E) 200705 and the Kyoto Protocol to the UN FCCC of 1998, UN Office of Legal Affairs;

The UN Climate Change Conference, Durban 2011, Reports November – December 2011 (COP 17, Bali Action Plan and Cancun Agreements), Secretariat of the UN FCCC, Bonn Germany

Stieglitz, J. (2002) Globalization and Its Discontents, Penguin Books

Krayushin, V.A. (1994) The Exploration of the Northern Flank of the Dnieper-Donets Basin – Key findings (research paper submitted for the VII Intl. Symposium on the Observation of the Continental Crust through Drilling) DOSECC, Santa Fe, New Mexico, 1994

Brzezinski, Z. (2004) The Choice, Basic Books (Perseus);

Fukuyama, F. (2004) State Building, NY Cornell University Press;

Mawdsley, E and McCann, G. (2011) India in Africa – Changing Geographies of Power, Pambazuka Press/Fahamu;

Kagan, R. (2003) Of Paradise and Power, Vintage Books New York

Primakov, Y.M. (2004) A World Challenged, Brookings Institution Press/Nixon Center

Kissinger, H. (1999) Years of Renewal, Touchstone- Rockefeller Center;

Ivanov, I.S. (2002) The New Russian Diplomacy, Brookings Institution Press/Nixon Center

Leonard, M. (2005) Why Europe Will Run the 21st century, Fourth Estate London

Ignatius, D. (2008) America and the World – Zbigniew Brzezinski and Brent Scowcroft by David Ignatius, Advanced Uncorrected Proof Text, (September 2008) Basic Books Washington

Friedman, G. (2009) The Next 100 Years, Anchor Books/Random House NY;

Future Conflict Studies (2009) Understanding Human Dynamics, Report of the US Defense Science Board Task Force, March 2009;    

Mulgan, G. (2006) Good and Bad Power – The Ideals and Betrayals of Government, Penguin Books

Bajrektarevic, A. (2011) The Hydrocarbon Status Quo – Euro–Asian Imperatives, Geopolitics, History and International Relations 3 (2), Addleton Publishers 2011

Bajrektarevic, A. (2012) Why Kyoto Will Fail Again, Geopolitics of Energy, 34 (1), CERI Canada 2012

 

Sammanfattning:

Varför misslyckas Kyoto mekanismen igen? Är olja mer än energi? Är detta en konstruktion som arkitekturer världen idag som för närvarande känd till och tillåtet för oss? "Ingen reglerar oskyldigt" - de Beauvoir konstaterade i sitt 1947-tals etiska tvetydighet ...

Redaktionssystemets styrelseledamot, professor Bajrektarevic öppnar sitt stycke genom att reflektera över de senaste revolterna som svept genom Mellanöstern och Nordafrika. Han fruktar att små demokratiska framsteg kommer att göras i regionen inför den mycket större geopolitiska nödvändigt att behålla den "kolvätets nuvarande situation" och den relaterade konfronterande nostalgi. För sina egna mycket speciella skäl, vilka författaren skisserar här, vardera av världens största militära och ekonomiska makt har lite motivation att förändra sin nuvarande energimix genom att omfamna tekniska, politiska och socioekonomiska alternativ till fossila bränslen. Det enda möjliga undantaget är Japan, ett land med knappa inhemska oljeresurser och ett växande antal energirelaterade problem. Detta faktum - för författaren - indikerar Asien och dess Fjärran Östern som en trolig zon av nya/grönteknologiska kvalitet i det kommande årtiondet.


Nyckelord:

Democracy, Freedom, Sovereignty and territorial integrity, Geopolitics, Ideology, Asia, Hydrocarbon Status Quo, Kyoto Protocol, Petrodollars and petro-security, Green technology, International Legal System, Diplomacy and International Legitimacy, Japan, Iran, GCC, Russia, the US, China, Canada, Imperatives for the 21st century 


[1] McFB (McDonalds–Facebook) är författarensnybildning.    

[2] Att analysera den så kallade arabiska våren och liknande uppror på andra håll, vissa författare gick vissa författare så långt som att allegoriskt förkunna 2011 - genom att skriva om Times Magazines Årets person - som året av den användbara idioten. (Toni Cartalucci, 24 DEC 2011, Global Research).

 

[3] Åtminstone är ett utfall är säkert: Under det "revolutionära" året 2011, vid monteringen av statsskulden, smärtsamma sparsamhet och spruckna sociala protester styrde dagen för många nationer över hela världen, inklusive euroområdet, populariteten av Facebook ökade skarpt. Facebook närmar nu det magiska numret på 1 miljard användare, varav 85 % av användarna kommer från andra länder än USA och Kanada. Dessutom, och i motsats till den planetariska lågkonjunkturen fördubblade FB sina intäkter: från 2 miljarder 2010 till 3,7 miljarder USD under 2011. Sedan den lanserades i början på 2004, höll FB grundaren Zuckerberg höll ett visst motstånd mot alla offentliga intäkter. Slutligen gav han sig till frestelsens tryck och satte igång rörelser för att listas på New York börsen. Initial Public Offering (IPO) inträffade den 1 februari 2012, väntande en omedelbar nyinvestering på minst 5 miljarder USD. Hittills har dessa belopp blivit förknippade endast med militära och petrokemiska industrin.

[4] Senaste inbjudan till medlemskap som GCC har förlängt på två återstående, men milda och måttliga, parlamentariska arabiska monarkier, upplevs av både Marocko och Jordanien mer som ett tecken på tryck än ett tecken på deras suveränitet uppskattning.

[5] Rädslan för den vänsterorienterade republikanska panarabismen och nasserism uppmuntrade USA Saudiarabien att sponsra befintliga och etablera ett nytt stort nätverk av madrassar över hela Mellanöstern. Cleveland påminner oss i sitt största verk: En historia av den moderna Mellanöstern. Under de senaste tre decennierna, blev denna tiger för stor för att rida som Lawrence Wright påpekar i sin lysande bok om al-Qaida: Det hotande tornet. Wright konstaterar att samtidigt som den utgör endast 1,5% av världens muslimer, saudiernas fond och i huvudsak kontrollerar cirka 90% av de islamiska institutionerna från USA till Kirgizistan / Xinjiang och från Norge till Australien. Genom att insistera på förenklade och stela, sekteristiska Wahhabitiska-Salafistiska tolkningar av religiösa texter, de flesta av dessa institutioner tillsammans med sina präster i själva verket både korrumperar och förhindrar en viktig andlig debatt om islam och modernitet, och även i stort sett hålla den (arabiska och icke-arabiska) muslimska världen i en farlig konfronterande kurs med resten av världen.

[6] Internationellt och inhemskt, det blir allt svårare att motivera att USA spenderar mer än 100 miljarder dollar per år för närvaron i ett land vars årliga BNP är ungefär $ 14 miljarder, för sina 100,000 soldater för att bekämpa al-Qaida, som nyligen halshuggits - när den saudiska Rasputin / Wahhabitiska Houdini var utanför Afghanistan och eliminerades.

[7] För att avsluta detta finns det för närvarande en fordran som cirkulerar EU, både cynisk och vilseledande "mångkulturalism är död i Europa". Denna typ av Islam Europa stöds (och de medel som använts för att göra det) i gårdagens Mellanöstern, är den typ av islam (och de medel den använder) att Europa får idag. Inte undra på att islam i Turkiet (eller Kirgizstan och Indonesien) är bred, liberal och tolerant medan den i norra Europa är avvisande, trångsynt och bestämd.

[8] OPEC länderna i persiska viken har - överlägset - de lägsta kostnaderna för tack oljeutvinning tack vare råoljans höga "renhet" (mätt med övergripande egenskaper såsom ett aggregationstillstånd, viskositet, vikt, graden av svavel och andra föroreningar) som förenklar och förbilligar förädlingsprocessen, samt närheten att öppna varma hav för en snabba och bekväma utländska leveranser. Därmed kostnaderna för råolja per fat för den persiska Gulfstaterna är under 5USD, för andra OPEC-länder under 10UDS. Detta är en skarp kontrast till länder som USA, Ryssland, Norge, Kanada och många andra som bär produktionskostnaderna för flera tiotals dollar per fat - enligt Internationella energirådet (IEA).

[9] I motsats till de typiska moraliska fördömelserna och vanliga stillahavs civila sektorms utrop, krig och liknande uppror (mellanstatliga eller inomstatliga) är - i strikt machiavelliska eller kanske "kommersiella" villkor - önskvärda händelser. Särskilt i länder där vapen tillverkning och leverans är långt från statliga militära komplex (som ligger i händerna på företag), är krigsrelaterade militärutgifter vanligtvis goda nyheter för en ekonomi.

 

[10] Detta är anledningen till att den näst största Opec oljeproducent öppnade sin egen oljebörs i början på 2008. IOB/Kish börsen var avsett för iranska och regional råolja, gas och petrokemi som ska handlas fritt i andra valutor än dollar. Fram till juli 2011, handlade denna aktiemarknad i oljebaserade plast-och läkemedelsindustrier halvfärdiga produkter genom att använda korg av "petro-euron valutor - främst euro och Indiska rupier. Sedan hösten 2011 har oljan handlats på Kish råvarubörs också.

[11] USA kritiseras ofta för sin allestädesnärvaro, men ärligt talat, att upprätthålla säkerheten i det globala fossila bränsleflödet tas tyst för givet (t.ex. Förenta staternas stillahavskommando av den amerikanska flottan täcker och patrullerar 50 % av jordens yta). Att föreställa sig något alternativ, är det ingen som vågar överväga.

 

[12] Således är det envis amerikanska motståndet mot bestämmelserna i FN: s klimatkonvention protokoll (Kyoto) logisk, om inte försvarbar.

[13] Den mycket spännande teorin (med stöd av de omfattande geologiska bevisen, inklusive den bakteriologiska analysen av djupt värpande kolväten) om den abiotiska naturoljan och dess praktiskt taget oändliga rekreation i de lägre geologiska formationerna av jorden har presenterats av den ukrainska professorn Vladilen A. Krayushin i Santa Fe, New Mexico 1994. Denna teori var slående motsatt den härskande vetenskaplig konsensus om den så kallade biotiska naturoljan genom vilken olja är en biologisk rest eller grus av tidigare fossila biologiska liv (bor endast i de övre litosfäriska lagren som en ändlig mineral), och därför till stor del ignoreras och glöms bort.

[14]Att analysera riktningarna för beslutsfattande av vissa punkter och försöka tolka de antagna riktlinjerna verkar det ofta att den vanliga forskarvärlden är exklusiv och konservativ, avvisande och reaktiv, uppdelad och isolationistisk, saknar de systematiska och uppriktiga tvärvetenskapliga utbyten och konstanta horisontella debatter. Som om denna gemenskap snarare sammarbetar i samförstånd med och inom, då det fortskrider vetenskapligt genom en utmaning och fråga, mot den större syntesbilden. Alltför ofta drabbas dagens politik av ett underskott på verkligt råd som skulle göra operativa strategier visionära och modiga, inspirerande och övertygande, breda, allomfattande och slutligen en långtgående välgörande.

[15] Den amerikanska ekonomin enbart lånar nu ungefär en miljard dollar om dagen att importera olja - vilket innebär att nationen ständigt förbränner icke-intjänade tillgångar - i själva verket fördjupar det sina psyko-finansiella beroenden.

[16] Genom att korrelera kolväten med de nuvarande politiska och socioekonomiska landskap, Larry Diamond avslöjade nyligen att 22 stater i världen för närvarande tjänar 60 % eller mer av deras respektive BNP från kolväten är icke-demokratiska, auktoritära regimer (alla med stora skillnader, branta socioekonomiska klyftor, skarpa politiska orättvisor och varaktiga undantag). Dessa representerar nästan hälften av de länder som har blivit ansedda av Freedom Houses årliga rapporter som "inte gratis" (staterna hölls ansvariga av västerländsk media för lokala och regionala uppror, internationella väpnade konflikter, hungersnöd samt för terroristers hyser och finansiering). I själva verket är så många som 9 av de 11 bästa råoljeexportörer vanligtvis kallas de diktaturer eller/och despotiska monarkier av den ledande akademiska världen. Prof. Diamond kallar det "demokratiska lågkonjunktur".

[17] Bajrektarevic, A. (2010), “Arctic and Antarctic – Security Structures Surrounding the Two Poles”, GHIR 2 (2): 218-219.

[18] Förutom den sena Romanov-tidiga bolsjevikiska perioden var Ryssland historiskt sett svagast under Gorbatjov-Jeltsin eran ända sedan Peter den stores tid. Förbi de yra Jeltsins dagar har Putinadministrationen återhämtade mycket av Rysslands ekonomiska suveränitet. Inte undra på att Putin är beundrad hemma och fruktad utomlands: Ryssland har äntligen absorberat chocken av förlusten av sin historiska imperium. Hans tredje mandatperiod (bytesaffär med Medvedev) skulle ytterligare stelna Rysslands totala ställning.

[19]Bara ett exempel: Google är den mest kraftfulla databasen för information som någonsin sökts på internet. Facebook är den mest kraftfulla databas över personer någonsin på internet. Inte bara att dessa två IT-jättar är i samma land eller samma region, är Facebooks högkvartet bara 200 meter från Googles tidigare huvudbyggnad.

[20] Den "arabiska våren" utmanar ryska geopolitiska positioner i regionen, men det är inte så dåligt för den ryska oljeexporten.

[21] Fångad i en allvarligt och varaktigt politiskt dödsläge (över Doharundan - DDR), och under tiden tyst urholkas av många, var WTO fortfarande en internationell handelsklubb som ryssarna desperat ville gå med i. Efter en 18 år lång förhandlingsmaraton var Moskva så småningom antagen till WTO i december 2011.

[22] I själva verket kommer den kommande kinesiska militära uppbyggnaden stärka endast befintliga och öppna nya bilaterala säkerhetsavtal i grannländerna, i första hand med USA - som numera i Asien, vill ingen vara en passiv nedladdare. Ytterst kan det skapa en politisk-militär isolering (och ekonomisk börda) för Kina som därmed skulle rättfärdiga och bara (politiskt och ekonomiskt) förbilliga den djärvare amerikanska militära närvaron i Asiatiska-Stillahavsområdet, särskilt i Sydkinesiska havet. Det adderas perfekt till den intensifierade demoniseringen av Kina i delar av inflytelserika västerländska medier. Därför är det kinesiska greppet för fossila bränslen eller dess militära konkurrens för marin kontroll är inte en utmaning utan snarare ett lyft för den amerikanska Asiatiska-Stillahavsområdet - även en övergripande - hållning. Kalibrera sammandragning av sin utomeuropeiska projektion och åtaganden - vissa skulle kalla det att hantera nedgången i ett imperium - USA inte undgå att notera att numera hälften av världens handelsfartyg passerar även genom Sydkinesiska havet. (Därför kommer USA att utnyttja de regionala territoriella tvisterna och andra friktioner till sin egen trygghetsförmån, inklusive kostnaderna av sin militära närvaro av de lokala parterna, för att behålla avgörande i den maritima kanten i Asien som bågar från Persiska viken till Indiska oceanen, Malacca och sydkinesiska havet upp till nordväst-centrala Stilla havet.) En riktig utmaning är att alltid optimera (moraliskpolitiska och ekonomiska) kostnaderna för att uppfylla de nationella strategiska målen.

 I det här fallet skulle det vara en beslutsam sväng i Kina mot grön teknik, i kombination med den fasta uppbyggnaden av den asiatiska multilateralism. Utan ett stort närmande till mästare av multilateralism i Asien, som är Indonesien, Indien och Japan, finns det ingen miljö för Kina att på allvar utvecklas och växa som en formidabel, varaktig och pålitliga världsledare. Mer om de pan-asiatiska arkitekturerna i mitt 2011 arbete: "Förebyggande diplomati: Inget asiatiskt årtagande ..."

[23] Det senaste kanadensiska tillbakadragandet från Kyoto mekanismen (tillkännagavs under Durban Kyoto II förhandlingarna), vilket verkar ganska rationell och mycket logiskt.

[24]  Moderna historian är full av exempel där de råoljeexportländernas utveckling hindrades av de stora intäkterna. Alltför ofta har det petrokemiska kassaflödet inte hjälpt men försenat eller spårat ur nödvändig ekonomisk diversifiering och politiska reformer. Att bekvämt använda intäkter för att köpa och på annat sätt subventionera sociala freden var dessa regimer (av rentier stater) / faktiskt skapar självfasta - allt starkare psykologiska och politiska beroenden av kolväten.

 

[25] När man studerar institutionernas beslutsfattande uppkomst av Fenix fågeln som kallas EU är de tre pelarna alltid belysta. Bortsett från den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), två andra pelare är av energirelaterade namn: den Europeiska kol-och stålgemenskapen (EKSG) och Euroatom. Här kommer paradoxen: hur kommer det sig att unionen - vilande i över 50 år på dessa två energirelaterade företag - arbetar utan en gemensam energipolitik fram till denna dag? Jo, svaret är inte i namnet, men i själva naturen av dessa enheter. Både EKSG och Euroatom var bara skenbart energirelaterade. Fram till slutet av andra världskriget, var landets produktion av kol och stål allmänt anknyten till militär styrka, och efter Hiroshima, anslöt sig kärnkraften till korgen av dessa noggrant övervakade (militära/säkerhets) ingredienser.

[26] Det är mer som den internationella energiföreningen (IEA), och informella inställningar så som G-7 och Davos som tjänar clearingorganisationens syfte mer än EU-kommissionens.

[27] Under senvåren 2011 förbundskanslern Angela Merkel har överraskande men upprepade gånger bestämt lovat hennes tyskar kollegor stängningen av alla nationella kärnkraftverk. Att blanda det med tillväxt och stabilitetsdrag, applåderade många för den här uppvärmda politikens retorik, som länge väntad och välbehövlig plan för High/Green Tech förnyelser av EU. Att lägga till en smak av känslomässig laddning till det, har de flesta analytiker tolkat förbundskanslerns djärva löftesord med säkerhetsproblem relaterade till denna tid som den japanska Fukoshima dramat utvecklats, som om Tysklandsdelade Japans geografi, reaktor teknologi och seismisk aktivitet. Dock förblev de flesta kommentatorerna tysta på tidpunkten som var väl slumpad med det framgångsrika slutförandet av den första fasen av den så kallade North Stream. Det var den första av flera planerade, långa rörledningar som levererar kolvätet från Ryssland direkt till Tyskland via Nordsjöns havsbotten. Denna övergripande rörledning eliminerar några transita premieförhandlingar från östeuropéer och utgör i själva verket ett gemensamt rysk-tyskt tryck på de baltiska staterna, Polen, Ukraina och även så långt som Azerbajdzjan och Georgien.

 

[28] Prodi och Barroso kommissioner har båda upprepade gånger betonat att "för närvarande några av våra partners i världshandeln konkurrerar med råvaror som vi i EU/Europa inte har. Vissa konkurrera med billig arbetskraft, som vi inte vill ha. Vissa konkurrera på baksidan av sin omgivning, som vi inte kan acceptera. "

[29] Över-finansialisering och hyper-avregleringarna av den global (-iserade) marknaderna har fört med låg-betalda kinesiska (bonde omvandlas till en) arbetstagare till rampljuset av europeiska överväganden. Således under de senaste två decennierna har EUs ekonomiska byggnadsverk gradvis men stadigt frångått sin traditionella arbets-centrerad, till den utländska investeringscentrerade konstruktion. Denna mega händelse, som vi ser nu med euroområdets dityramb, har flera konsekvenser för både de europeiska inre kulturella, socioekonomiska och politiska jämvikten samt för Kinas (överhettade) tillväxt. Den lilla, förfinade och komprimerade, arbete som fortfarande finns i åldrande unionen antingen bittert konkurrerar med eller starkt lutar på gästarbetare som är per definition underrepresenterade eller tystade av de "högerinriktade rörelser och i övrigt missgynnade och hindrade i sina elementära sociopolitiska rättigheter. Det är hur Europa avvikit från arbetslivet, och det är därför kontinenten i dag inte kan orientera sig (både behövs kritiskt för att identifiera en utmaning, liksom att kalibrera och gemensamt omdefiniera den europeiska vägen). Dagens union, åldrad men inte åter iscensätts, är (i) en skugga av det stora tabut som EU kan producera allt utom sitt eget liv. Den "gamla kontinenten" sjunker demografiskt, samtidigt som det bara håller sig flytande ekonomiskt. Krossgenerations sociala kontrakt är tyst övergivna, som en av dess viktigaste operativa instrument - Lissabonstrategin - har urholkats och slutligen förlorat sin helhet.  Slutspelet av de så kallade Euro-kriser kommer att avslöja att de finansiella institutionerna varken är under demokratisk kontroll och inte heller inom den nationella suveräniteten domänen. (T.ex. för 20 år sedan var värdet av de totala globala finansiella transaktioner 12 gånger hela världens årliga bruttoprodukt. I slutet på 2011 var den nästan 70 gånger så stor.) Hittills är Island det enda land som åtalats och dömt dess PM i förhållande till finanskrisen.

[30] Att förvärra en motgång, har nästan alla europeiska stater reagerate felaktigt på krisen genom att hamra ner respektive utbildning och vetenskap / forskning och utveckling budgetar. Det är inte en politisk rörelse, men en anti-visionär panik som sker ner på framtiden (generationer). (T.ex. EUs investeringar i förnybar energi har minskat sedan 2008. Fortfarande idag är EUs budget fördelade till jordbruksstöd 10 gånger större än för forskning och utveckling)

[31] Tokyo är väl medveten om att de asiatiska geostrategiska myopis är starka och bestående, eftersom många asiatiska länder är antingen inlåsta i sin trånga regionalisms eller/och förankrade i deras ekonomiska egoism. Slutligen är Japan det enda asiatiska land som tydligt har lärt från sin egna moderna historia, allt om begränsningarna för hård makt projektion och de starka repulsiva krafter som kommer i efterdyningarna från grannarna. Deras egen förmoderna och moderna historia erbjuder inte en liknande erfarenhet till de andra två asiatiska tungviktarna, Kina och Indien.


    
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(0)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi