Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Status: Refugee - Is not a choice  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Join Ovi in Facebook
Ovi Language
Murray Hunter: Essential Oils: Art, Agriculture, Science, Industry and Entrepreneurship
WordsPlease - Inspiring the young to learn
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
Stop human trafficking
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
Choice
by Gordana Mudri
2016-02-04 11:33:42
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

Social networks have become a quick way to convey information. Any important or less important event, in every part of the world, in just few hours overcomes thousands of kilometres and becomes available worldwide. Sometimes, as an addict, you are surfing, opening portals and sites, because if you miss some information today - tomorrow it is already old news. Guided by the notifications of known or unknown ‘friends’ you have befriended mainly cause of common interests, you collect information that could be important to you. You are replying with your own posts on your ‘wall’ and you're waiting for reaction.

like01_400You count the number of ‘Likes’ and you get information on how much your activity is important to others. Your ‘friends’ are always ‘near’, perhaps only a few hours of waiting, depending on which side of the world they are and in which time zone they are. Finally, in a very short time your information is sent to the world. The more ‘Likes’ - more ‘friends’ are confirmed as ‘like-minded’. And we are talking about hundreds of virtual friends with only few of them that you really know. The world is a wonderful global village that connects all. And everything is well, you share songs, jokes, your own handicrafts, in one word – you share the nice side of life.

And then, by chance - your interests change. Life is not just a colourful ball which rolls pushed by your interests. You start to speak and to write about more serious topics on your ‘wall’. Because - that's how life is. Ugly and disturbing things are happening around the world, and your ‘friends’ are somewhere in this world. Part of this word.

And then - you are caught. Within a certain period (and it will not take too long) the number of ‘Likes’ is dramatically reduced. Of all the hundreds of friends you had on the list, now there is only the few of them who even notice you.  Even family members don't read your posts, and some of the remaining friends just hit the ‘Like’ button out of habit, and they don't even bother to read what you have written.

Let me be clear, I'm not talking about the number of ‘Likes’ - although sometimes it seems that  we are all competing  for The Guinness  Book of World Records - I'm talking about closing eyes to the dark side of life.

Some people just don't want to see.  They are insensitive to the trouble if it's not in their own backyard, or they are so burdened with their own troubles that they don't want to hear about other people's troubles. And sometimes they are just stuck, so devoted to one interest that they just have no time for anything else. No matter how many other, probably bad things are happening around them.

Life is made of habits. Not many people want to change them. Not many people can understand why you replaced the colourful balls for the black reality. Yes, it is much more beautiful when you are overwhelmed by beautiful feelings. The battle with the dark side is like a suicide. It eats you, tearing your soul to pieces, making you scream at every injustice that you read, hour after hour, day after day …thanks to the rapid flow of information.  And if you don't react today- tomorrow is too late. You feel helpless, drained, you want to give up. You're missing your days full of colours, but the same time …you just can't go back.

You lost hundreds of ‘friends’, but now at least you know who has remained. You will find new friends, not hundreds, but a dozen of those who are screaming like you, those who don't close their eyes.

How long will you withstand, surrounded by the dark side of life? How are you going to find a balance between the darkness that suffocates you and the coloured balls that you consciously had rejected? You have a switch – a choice between ‘on’ and ‘off’. But life is not black and white. Sometimes you have to find a ‘standing-by’ position.  You have to run away somewhere, at least for a moment, to recharge your batteries, to hit that colourful ball and watch it bounce.  Even if you just close your eyes, just for a moment, dream about the sun, about the unknown countries, about the wild adventures, about the nice people that you've never met and you never will, about anything that could be your ray of light.

And then to dive again.

Because it is not about ‘Likes’.  It's about open eyes. Your eyes.

 *************************************************

Izbor

Društvene mreže postale su brzi način prenošenja informacija. Bilo koji važan, ili manje važa događaj u bilo kojem dijelu  svijeta, u samo nekoliko sati savlada tisuće kilometara i postaje dostupan cijelom svijetu. Ponekad,  surfate kao ovisnik, otvarajući portale i web stranice, jer ako ne „ulovite“ informaciju danas – sutra je to već stara vijest. Vođeni notifikacijama poznatih i nepoznatih „prijatelja“ koje se odabrali zbog nekih zajedničkih interesa, sakupljate informacije koje su vam važne. Odgovarate postovima na vlastitom zidu i čekate reakciju.

like02_400Brojite „Lajkove“ i dobivate informaciju koliko je vaša aktivnost važna drugima. „Prijatelji“ su uvijek „blizu“, možda samo nekoliko sati čekanja, ovisno o tome u kojem su dijelu svijeta i u kojoj vremenskoj zoni. Konačno, u dosta kratkom vremenu, vaša je informacija poslana svijetu. Što više „Lajkova“ – to je više potvrda o vašim „prijateljima“ istomišljenicima. A tu je obično riječ o stotinama virtualnih prijatelja i nekoliko onih koje zaista poznajete. Svijet je prekrasno globalno selo koje nas povezuje i sve izgleda sjajno. Dijelite pjesme, šale, svoje rukotvorine, jednom riječju – dijelite lijepu stranu života.

A onda, igrom slučaja – vaši se interesi mijenjaju. Život nije samo šarena lopta koja se kotrlja gurana vašim interesima. Počinjete govoriti i pisati o nekim ozbiljnijim temama na vašem zidu. Jer – to je život. Ružne i uznemirujuće stvari događaju se širom svijeta, a vaši su „prijatelji“ negdje u tom svijetu.

A onda – ostanete zatečeni. Nakon nekog vremena (a nećete trebati predugo čekati) broj „Lajkova“ se drastično smanjuje. Od svih onih stotina prijatelja koje imate na popisu, sada je samo nekolicina onih koji vas primjećuju. Čak i članovi obitelji više ne čitaju vaše postove, a neki od preostalih prijatelja stisnu „Lajk“ po navici, a da čak ni ne pročitaju što ste napisali.

Da razjasnim, nije riječ o broju „Lajkova“ – iako se ponekad čini da se svi natječemo za Guinnessovu knjigu rekorda – govorim o zatvaranju očiju za tamnu stranu života.

Neki ljudi jednostavno ne žele vidjeti. Ili su neosjetljivi na probleme, ako ih ne zateknu u vlastitim dvorištima, ili su možda toliko preopterećeni vlastitim brigama da su im tuđe malo potrebne. Ili su ponekad toliko zaokupljeni i predani samo jednom interesu i jednostavno nemaju vremena za nešto drugo. Bez obzira na puno loših stvari koje se događaju uokolo.

Život je sastavljen od navika. Rijetki ljudi ih žele mijenjati. Rijetki su oni koji će shvatiti zašto ste vlastite šarene lopte zamijenili s crnom svakodnevicom. Da, puno je ljepše kad ste preplavljeni s lijepim osjećajima. Bitka s crnom stranom je kao samoubojstvo. Ždere vas, trga vam dušu na komadiće, tjera vas da vrištite na svaku nepravdu o kojoj čitate iz sata u sat, iz dana u dan, zahvaljujući brzom protoku informacija. A ako ne reagirate danas – sutra je možda već kasno. Osjećate se bespomoćno, iscrpljeno, žeite odustati. Nedostaju vam vaši dani ispunjeni šarenilom, ali jednostavno ne možete natrag.

Izgubili ste stotine prijatelja, ali sada barem znate tko je ostao na vašoj strani. Pronaći ćete nove prijatelje, ne više stotine njih, možda desetak onih koji vrište isto kao i vi, onih koji ne zatvaraju oči.

Koliko dugo ćete izdržati, okruženi sa teškom realnošću? Kako ćete pronaći ravnotežu između tame koja vas okružuje i šarenih lopti koje ste svjesno odbacili? Imate prekidač – izbor je „uključeno“ i „isključeno“. Ali život nije crno - bijel. Ponekad morate pronaći „stand by“ poziciju. Morate pobjeći negdje, barem na kratko, kako bi napunili baterije, kako bi šutnuli šarenu loptu i gledali ju kako odskakuje. Makar to značilo samo na tren zatvoriti oči i sanjariti o suncu, o nepoznati zemljama, o divljim avanturama, o prekrasnim ljudima koje nikada niste i nećete vidjeti, sanjati o svemu što može biti vaša zraka svjetlosti u mraku svakodnevice.

A onda zaroniti ponovo.

Jer nije riječ o broju „Lajkova“. Riječ je o otvorenim očima. Vašim očima.           


     
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(0)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi