Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Status: Refugee - Is not a choice  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Ovi Greece
Ovi Language
Books by Avgi Meleti
WordsPlease - Inspiring the young to learn
Murray Hunter: Opportunity, Strategy and Entrepreneurship
International Red Cross and Red Crescent Movement
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
Against darkness
by Gordana Mudri
2015-11-18 09:48:50
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

It was a Friday full of horror. It was a weekend full of indignation and empathy to the innocent victims. But it was also a time of disturbing acts and hate speech. Those were the days that started the events that will change the world as we know it.

gor01_400_04Revenge against revenge, darkness against darkness, hatred against hatred, religion against religion... The circle of madness launched in great speed. Or, a better to put it, a circle of madness that has become unstoppable; because it is launched  long time ago, long before Paris, in an unscrupulous and greedy war all for the oil in the Middle East. These are known facts, to which many want to keep their eyes shut. These are the facts that we tacitly accepted, in the name of mindless materialism that has flooded our world, in the pernicious alienation of the human beings.

Spreading seeds of dissentience and self-interests – we were led to a bloody harvest.

Who will stop the madness? Who will stop the weapons? When are we going to stop and react? When we find ourselves bleeding in our own backyard? When will we stop looking the other way away from our own neighbours?

We need to stand together. We need compassion more than ever. For every innocent victim, no matter where in the world.

Darkness is growing so fast. Extremism is among us. Is there any country in the world, where nowadays are not written hundreds words of hatred, hundreds of calls for revenge and destruction of the indifferent? And what makes these words different from terrorism that floods our streets with blood?

There is no difference! It is a call for the closure of this world, call for the wires and the walls, which have turned us into lonely beasts. Beasts that growl at each other, hungry for blood.

And the world becomes the cage; becomes the terror, becomes death for the humanity. Terrorism wins.

We will wake up in eternal darkness. Because the sun is already dying, every day. East and west, north and south and each new dawn is bloodier, drowning the human being in us.

Are we are deadly to each other because …we are different? Do we want to be locked in a cage of hatred?

The war has already begun, and your closed circle of madness will accumulate new innocent victims. I will not support your "justice". I will never growl with the furious eyes and the bloody canines. I'll stand here and I will scream to heaven, invoking peace.  And I know that I won't scream alone.  Because some of us want to be different.

And we refuse to be the beasts.

 **********************************************************

Protiv mraka

Bio je to petak pun užas. Bio je to vikend pun zgražanja i suosjećanja prema nevinim žrtvama. Ali, bilo je to i vrijeme zabrinjavajućih poteza i govora mržnje. Bili su to dani koji su pokrenuli događaje koji će promijeniti svijet koji poznajemo.

gor02_400_02Osvetom na osvetu, tamom na tamu, mržnjom na mržnju, religijom na religiju... Krug ludila se pokrenuo strahovitom brzinom. Ili, bolje reći, krug ludila postao je nezaustavljiv, jer je pokrenut već odavno, prije Pariza, u beskrupuloznom i pohlepnom ratu za naftom, na Srednjem Istoku. To su poznate činjenica, na koje mnogi žele zažmiriti. To su činjenice koje smo prešutno odobravali, u bezumnom materijalizmu koji je preplavio svijet, u pogubnom otuđenju čovjeka od čovjeka.

Posijano sjeme razdora i sebičnih interesa dovelo je do krvave žetve.

Tko će zaustaviti ludilo? Tko će zaustaviti oružje? Kada ćemo prestati reagirati tek kada je krv u našem vlastitom dvorištu? Kada ćemo prestati skretati pogled sa susjeda?

Trebamo stati zajedno. Treba nam suosjećanje više nego ikada. Ali za svaka nevinu žrtvu, bez obzira u kojem dijelu svijeta.

Jer, tama raste prebrzo. Ekstremizam je među nama. Postoji li ijedna zemlja gdje ovih dana nisu ispisane stotine riječi mržnje, stotine poziva na osvetu i uništenje drugačijih? I što čini te riječi drugačijima od terorizma koji  puni ulice krvlju?

Nema razlike! To je poziva na zatvaranje svijeta, poziv za žice i zidove koji će od nas napraviti samotne zvijeri. A zvijeri reže jedna na drugu, gladne krvi. I svijet postaje kavez, postaje teror, postaje smrt za humanost. Terorizam pobjeđuje.

Budit ćemo se u vječitom mraku. Jer sunce već umire svakoga dana, na istoku i na zapadu, na sjeveru i na jugu,  i svaka nova zora  je  krvavija, gušeći ljudsko biće u nama.

Da li smo smrtonosni jedni za druge zato što smo različiti?  Želimo li zaista biti zatvoreni u kavez mržnje?

Rat je već počeo i vaš će zatvoreni krug ludila gomilati nove nevine žrtve. Ja neću podupirati vašu „pravdu“. Ja nikada neću režati bijesnog pogleda i krvavih očnjaka. Stajat ću tu i urlati do neba zazivajući mir. I znam da neću urlati sama. Jer ima nas, koji želimo biti drugačiji.

I odbijamo biti zvijeri.

 


  
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(0)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi