Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Stop human trafficking  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Join Ovi in Facebook
Ovi Language
Michael R. Czinkota: As I See It...
Stop violence against women
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
Stop human trafficking
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
Welcome - Send further - Close
by Gordana Mudri
2015-10-02 07:13:52
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

            It seems that our dear Balkans have become a "powder keg" again. No sabre-rattling (yet) but the rams standing on the logs, stubbornly hitting themselves. The sound is ominous. The question is, whose horns are the stronger?

            Historical neighbourly hostility escalates with accusations and blows "below the belt".

            There is no mom (read: Angela), to calm the disobedient children with a single slap. There is no chocolate (read: promises) that will calm the passions. Pushing and bickering must continue til the kids get tired. Usually in these conflicts, a toy is broken.

    gordana01_400        But these children are playing with lives. Other people's lives.

            Everyone knows that the past weeks have brought a large and unexpected (Who are we kidding?) changes in Old continent. Let's put aside the delayed reaction to the situation in the far south, which is not from yesterday. Let's put aside the political - military actions from world powers on neighbouring continent(s), which likewise are not from yesterday. This, what is happening, is "here and now". Various theories of "what if ..." are not useful now. Can only serve as a lesson for the future (Who are we kidding?)

            So, people come. Tired, hungry, dressed inappropriately, confused and frightened. With nothing (on one side) or with a lot of money and smartphones (on the other side), but they are still coming. All with one goal: some richer and better organized state.

            Put aside who started this great migration, (long war - twit of a German servant - Greek defiance and alleged threat to cruel Europe, or the Turkish secret plans) it is happening and will not be quickly stopped. How will we deal with that?

            There's a saying - I remember it from childhood - when we went to visit relatives in another city, or when relatives came to see us (gastarbeiters from Germany - what a surprise, people were looking for a better future even then) and the saying goes: Every guest - up to three days.

            It seems to me that that's going on these days. First (surprised with the arrival) we opened our arms and embrace the unexpected guests, preparing beds, offering food and drinks. Then we realized that our house is somehow too small for all these souls desirous of peace, and our peace is somehow compromised and everyday life has changed. Counting days, provided for decent hospitality (these three) has started, so we opened the door and we sent the guests a bit further. Now, we are stubbornly fight with our neighbours (the famous Balkan defiance) and we are waiting, which ram will end up in the water first.

            And guests still come and go. They want to be as further away from our muddy yard.

            The atmosphere becomes hotter. Appeals, are not helping (Who are we kidding? When did they help? Just defiance is becoming stronger.) Decisions taken by the "smart" heads bring no effective solutions. Doors closing.

            This is the official policy. There must be yelling and accusations. It doesn't matter how much it cost, and who will get the short end at the end. Showing force is tradition.

            Fortunately, there is another tradition. The tradition of the small, the ordinary people, who react in emergency with their hearts, who can best deal with problems when they actually hit them.

            These people, civilians and volunteers, are falling off their feet, giving comfort and a smile to every passer-by. They will not let you down, but they should not be betrayed. For goodness they will return with goodness. But if you spit on their goodness - this small window, through which still comes the light, it will close forever.

            That is the Balkans. Glowing and a grudge match since time immemorial.

 ***************************************************

Dobro došli - Šalji dalje – Zatvaraj

            Izgleda da dragi nam Balkan ponovo postaje «bure baruta». Ne zvecka se oružjem (još) ali ovnovi stoje na brvnu i tvrdoglavo udaraju. Zvuk je prijeteći. Pitanje je čiji su rogovi čvršći?

            Povijesna međususjedska netrpeljivost eskalira optužbama i udarcima «ispod pojasa».

            Nema te mame ( čitaj Angele) koja će jednim šamarom umiriti neposlušnu djecu. Nema te čokolade (čitaj obećanja)  koje će smiriti strasti. Naguravanje i prepucavanje mora potrajati dok se djeca ne umore. Obično u tim sukobima nastrada neka igračka.

            Ali ova se djeca igraju sa životima. Tuđim životima.

            Već ptice na grani znaju da su protekli tjedni donijeli velike i neočekivane (Koga mi zezamo?) promjene na Starom kontinentu. Na stranu zakašnjele reakcije za stanje na krajnjem jugu koje nije od jučer. Na stranu političko – vojne akcije svjetskih moćnika na susjednom kontinentu/ima, koje isto tako nisu od jučer. Ovo što se događa je «tu i sada». Razne teorije «što bi bilo da...» sada nisu od koristi. Mogu samo poslužiti kao lekcija za budućnost (Koga mi zezamo?).

            Dakle, ljudi dolaze. Umorni, gladni, neprikladno odjeveni, zbunjeni i uplašeni. Bez ičega (s jedne strane) ili s dosta novca  i pametnim mobitelima (s druge strane), ali dolaze. Svi s jednim ciljem: neka bogatija i uređenija država.

            Na stranu tko je pokrenuo ovu veliku seobu, (dugogodišnji rat, twit nekog njemačkog službenika, grčki inat i navodna prijetnja prema okrutnoj Europi, ili turski tajni planovi) ona se događa i neće biti brzo zaustavljena. Kako ćemo se nositi s tim?

gordana02_400            Ima jedna izreka, sjećam je se još iz djetinjstva, kada smo odlazili u posjete rođacima u nekom drugom mjestu ili kada su drugi rođaci dolazili k nama, (gastarbajteri iz Njemačke – gle čuda, i onda su ljudi tražili bolju budućnost) a ta izreka glasi : Svakog gosta, tri dana dosta.

            Čini mi se da se upravo to događa ovih dana. Prvo smo (iznenađeni dolaskom) širom otvorili ruke i prigrlili neočekivane goste, pripremali krevete i nutkali hranom i pićem. Onda smo shvatili da je naša kuća nekako pretijesna za svu tu čeljad željnu mira, a naš mir je nekako ugrožen i svakodnevica nam se promijenila. Počelo je brojanje dana predviđenih za pristojno gostoprimstvo, (spomenuta tri) pa smo lijepo otvorili vrata i poslali goste dalje. Sada se tvrdoglavo svađamo sa susjedima (onaj poznati balkanski inat) i čekamo koji će ovan prvi završiti u vodi.

            A gosti i dalje dolaze i prolaze. Žele što dalje iz ovog našeg blatnog dvorišta.

            Atmosfera je sve užarenija. Ne pomažu apeli sa strane (Koga mi zezamo? Kada su pomagali? Samo inat postaje sve jači.) Odluke koje donose «pametne» glave ne pokazuju učinkovita rješenja. Vrata se zatvaraju. Tko će ih ponovo otvoriti?

            Službena politika je takva. Mora biti galame i optužbi. Nije važno koliko košta i tko će izvući deblji kraj na kraju. Pokazivanje sile je tradicija.

            Srećom, postoji i druga tradicija. Tradicija malih, običnih ljudi, koji u iznenadnim situacijama reagiraju srcem, koji se najbolje nose s problemima onda kada ih iznenade.

            Ti ljudi, civili i volonteri, padaju s nogu dajući utjehu i osmijeh svakom prolazniku.  Oni neće iznevjeriti, ali ne smiju ni biti iznevjereni. Na dobrotu će vratiti dobrotom. No, pljunete li na njihovu dobrotu – zatvorit će se i ovaj mali prozor kroz koji još uvijek dolazi svijetlo.

            To je Balkan. Užaren i inatljiv od pamtivijeka.


         
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(0)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi